19-10-2021

VIG positief over nieuw beoordelingskader oncologische middelen

Getty Images 579978369
De toegang tot behandelingen voor kleine, vaak zeldzame indicaties staat onder druk. Omdat deze behandelingen lastig zijn te beoordelen op klinische meerwaarde – als gevolg van kleine patiëntaantallen – is de instroom in het verzekerde pakket moeizaam. De VIG is positief dat de commissie BOM het initiatief heeft genomen om nieuwe beoordelingscriteria voor te stellen.

‘De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is blij met dit initiatief’, stelt Annelies Bollen, projectleider geneesmiddelenbeleid en vergoedingen. ‘Wij streven naar een zo goed en zo snel mogelijk gevulde ‘gereedschapskist’ met innovatieve geneesmiddelen die specialisten kunnen inzetten. Uiteraard is het aan de specialist of een innovatieve behandeling wel of geen uitkomst biedt voor de betreffende patiënt.’

Commissie BOM

De commissie Beoordeling Oncologische Middelen (cieBOM), onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), kan op dit moment behandelingen alleen beoordelen op basis van gerandomiseerde studies (met controlegroep). De commissie BOM heeft het initiatief genomen om nieuwe criteria voor te stellen voor behandelingen die op basis van studies zonder controlegroep een (voorwaardelijke) marktvergunning hebben gekregen. Deze middelen vallen op dit moment namelijk tussen wal en schip. Met de nieuwe criteria kunnen deze behandelingen toch beoordeeld worden en sneller het verzekerde pakket instromen.

Snellere beschikbaarheid

De VIG ziet het voorstel als een belangrijke stap in de snellere beschikbaarheid van oncologische middelen voor patiënten in Nederland. Maar wel is er aandacht nodig voor de mogelijke consequenties van de nieuwe beoordelingscriteria op het gebied van duiding van de stand van wetenschap en praktijk. Bollen: ‘We roepen het Zorginstituut en de zorgverzekeraars op om het nieuwe beoordelingskader te omarmen, zodat het oordeel van de beroepsgroep weer leidend is voor de instroom van behandelingen in het verzekerde pakket.’

Planning

Begin november zal de cieBOM met de NVMO- en NVALT-leden in gesprek gaan over de criteria. Tijdens de algemene ledenvergadering in november zal er gestemd worden over de aangepaste criteria.

Brief voorstel PASKWIL criteria niet gerandomiseerde studies [PDF]