26-04-2021

VIG reageert op ‘wisselen ongewenst’ lijst

Medicijnen hand met pillen
In opdracht van VWS heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een ‘wisselen ongewenst’ lijst samengesteld voor het vervolgtraject ‘Verantwoord Wisselen’.

De advieslijst bevat geneesmiddelen die bij wisseling kunnen leiden tot ernstige klinische problemen of verkeerde inname of gebruik.

Gesprek
Op 21 april heeft het CBG de lijst, de criteria en het proces toegelicht. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen gaf in dit gesprek met CBG en het ministerie van VWS aan teleurgesteld te zijn in het feit dat fabrikanten genegeerd zijn in de totstandkoming van de lijst.
‘De enorme kennis die aanwezig is bij de fabrikanten blijft hierdoor ten onrechte liggen’, zegt Annelies Bollen, projectleider geneesmiddelenbeleid en vergoedingen bij de VIG .
‘Verder benadrukten we in het gesprek dat we vragen hebben over de implementatie van de lijst, de gehanteerde criteria en geneesmiddelen die volgens de VIG ten onrechte niet op de lijst staan. Die vragen geven we door in een schriftelijke reactie, samen met onze opmerkingen over de leeswijzer.’

Samenstelling criteria
Bij samenstelling van de lijst is gekeken naar de geneesmiddelen en de bijbehorende voorwaarden voor het veilig wisselen van geneesmiddelen. De VIG geeft in haar reactie aan dat het risico van de huidige lijst is dat met deze criteria praktijkbeoefenaren niet sluitend kunnen werken. Met willekeur als gevolg.
De VIG laat in haar reactie een aantal suggesties de revue passeren. Zo worden op de lijst bijvoorbeeld alleen orale therapieën meegenomen. De vraag is of voor sommige geneesmiddelen niet een bredere blik nodig is, omdat soms namelijk tóch een thuis toediening plaatsvindt.

Toepassing criteria niet eenduidig
De uitvoering van de criteria om tot een lijst van middelen te komen lijkt niet eenduidig uitgevoerd te zijn.
Bollen: ‘Bij objectief toepassen van criteria horen er meer geneesmiddelen op deze lijst. Wij geven in onze reactie aan welke geneesmiddelen volgens de VIG wél voldoen aan de door het CBG beschreven criteria, maar niet op de lijst voorkomen.’
Zo zijn antidepressiva niet meegenomen in de lijst, terwijl deze wel voldoen aan het criterium van een verminderde werking als de patiënt 60 uur gestopt is met inname.
Een ander voorbeeld betreft de behandeling van virussen zoals hiv. Geneesmiddelen voor deze indicatie zijn niet opgenomen op de lijst, terwijl ze wel voldoen aan de door het CBG beschreven criteria. Zo kan hiv weer actief worden bij stoppen van de behandeling.

Willekeur voorkomen
Tot slot geeft de VIG graag de suggestie mee om definities als ‘tekorten’ of ‘zwaar wegende economische redenen’ waarbij niet gewisseld hoeft te worden nader te duiden. Dat voorkomt willekeur