23-06-2022

VIG: Samen geneesmiddelenontwikkeling verbeteren

Beoordeling geneesmiddelen
‘Laten we sámen het proces van geneesmiddelenontwikkeling verbeteren, en vooral ook versnellen. Dat zal uiteindelijk leiden tot lagere ontwikkelkosten.’ Dat zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Schouw geeft een eerste reactie op een rapport over de financiering van geneesmiddelenontwikkeling, dat minister Kuipers (VWS) woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. Het Financieele Dagblad (FD) bericht hier over.
'Dat we als bedrijven en overheid sámen tot grootse dingen in staat zijn, heeft de coronacrisis onomstotelijk laten zien.'

Kostbaar en complex

De VIG herkent dat de ontwikkeling van geneesmiddelenontwikkeling tijdrovend, kostbaar en complex is. In een serie rapporten die het ministerie gisteren publiceerde wordt het systeem van medicijnontwikkeling gedetailleerd in kaart gebracht. Daarin wordt gesteld dat de ontwikkeling van één nieuwe geneesmiddel tussen de $ 2,4 en $ 3,2 miljard kost. Dat komt overeen met eerdere rapporten waarop de geneesmiddelensector zich baseert, zoals dat van Gupta.

Dilemma’s

Schouw: ‘Het nieuwe rapport van het ministerie omschrijft de dilemma’s van bedrijven goed. We ontwikkelen nieuwe medicijnen en vaccins omdat daar wereldwijd veel behoefte aan is, maar dat heeft een prijs. Er is ons veel aan gelegen om het proces te versnellen, zodat we de innovaties sneller bij de patiënten kunnen brengen.’

Nationaal kenniscentrum

De VIG is blij dat de KNAW vorig jaar in een adviesrapport pleitte voor de inrichting van een nationaal kenniscentrum geneesmiddelen.
‘Goed dat minister daar werk van maakt’, zegt Schouw. ‘Op dit moment zijn wij met andere partijen bezig met de realisatie van dit initiatief.’

Publiek en privaat

Het nieuwe onderzoek maakt ook duidelijk dat voor de ontwikkeling van geneesmiddelen publieke en private investeringen nodig zijn. Vorig jaar is dit in detail uitgezocht voor 18 geneesmiddelen waarvan de ontwikkeling ooit gestart is op de universiteit. Voor deze middelen is in totaal $ 670 miljoen aan publiek geld gebruikt. Bedrijven moesten daarna nog $ 44,2 miljard investeren om de ontwikkeling van de geneesmiddelen te kunnen voltooien.

De financiële en maatschappelijke aspecten van geneesmiddelenontwikkeling worden soms gepresenteerd als tegengesteld, maar ze lopen parallel. Investeringen in medicijninnovatie en vaccins verdienen zichzelf terug, in termen van gezondheid, arbeidsproductiviteit en besparingen op andere zorgkosten.

Maatschappelijke dialoog

Schouw ziet uit naar de dialoog met het ministerie en andere stakeholders over de toekomst, die onder meer helder moet maken aan welke geneesmiddelen er de grootste behoefte is.
‘Voor ons is dit zeer relevant. Wij ontwikkelen geneesmiddelen zodat patiënten ze kunnen gebruiken. Dat is ons uiteindelijk doel. Als geneesmiddelen niet gebruikt worden, remt dat de mogelijkheid om nieuwe middelen te ontwikkelen. Dan komt alles tot stilstand. Die situatie zien we bij de ontwikkeling van antibiotica.’

Brief minister Kuipers aan Tweede Kamer

Minister Kuipers refereert aan deze VIG-reactie in radio-interview (rond 7:40 minuut)