03-06-2020

VIG schetst ambities geneesmiddelenbeleid tot 2021-2025

Medicijnen en vaccins leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg in Nederland. Daardoor kunnen veel patiënten blijven werken en meedoen in de maatschappij. Investeren in geneesmiddelen is investeren in een gezond en welvarend Nederland.

Dat is één van de boodschappen van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen aan de politiek, in aanloop naar de verkiezingen in maart 2021. De Vereniging heeft de voor de geneesmiddelensector belangrijkste onderwerpen als input voor het Verkiezingsprogramma en een toekomstig Regeerakkoord naar alle politieke partijen gestuurd. Met als doel: gezamenlijk in gesprek gaan over de toekomstige uitdagingen en oplossingen.

Lessons learned coronacrisis
‘De coronacrisis heeft nog nadrukkelijker aan het licht gebracht dat de ontwikkeling en beschikbaarheid van medicijnen en vaccins essentieel is voor de gezondheid van mensen’, zegt Gerard Schouw, directeur VIG. ‘Daarbij hebben zowel politieke als private organisaties een verantwoordelijkheid om kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid van geneesmiddelenzorg te garanderen. Dat is onze maatschappelijke opgave.’ Deze opgave komt tot uitdrukking in drie ambities:
1. Nederland als koploper op gebied van beter en langer leven
2. Nederland als koploper voor snelle, betaalbare en brede toegang van geneesmiddelen
3. Nederland als koploper voor LSH innovaties

Nederland koploper beter en langer leven
We willen allemaal een beter en langer leven, onze gezondheid is ons grootste goed. Nieuwe, innovatieve, behandelingen spelen daarbij een onmisbare rol. Om Nederland in Europa leidend te laten zijn op dit gebied moet er onder andere meer aandacht komen voor preventie (inclusief de financiering van preventieve behandelingen) en een efficiënte data-infrastructuur zodat gezondheid en ziekte beter voorspeld worden. De VIG adviseert om een Deltaplan voor de komende jaren op te stellen waarbij concreter ingezet wordt op de juiste zorg op de juiste plek met behulp van nieuwe technieken, patiëntgericht organiseren van zorg en eHealth.

Nederland koploper snelle, betaalbare en brede toegang geneesmiddelen
Medicijnen zijn steeds vaker maatwerk. Denk bijvoorbeeld aan gentherapieën die patiënten mogelijk voor altijd genezen. Dat zijn innovaties met een enorme gezondheidswinst die voor alle Nederlandse patiënten beschikbaar moeten zijn. Dat vraagt om een toekomstbestendig geneesmiddelensysteem met als kern beter voorspelbare, transparante en toekomstbestendige procedures voor markt- en pakkettoelating van geneesmiddelen. Kostenbeheersing door betere analyse van uitkomsten van behandelingen dienen hierbij nadrukkelijk ook meegenomen te worden.

Nederland koploper Life Science & Health
Nederland heeft een unieke uitgangspositie voor biotech vanwege een hoge concentratie geneesmiddelenbedrijven, kennisinstellingen, universiteiten, ziekenhuizen en een levendig cluster van biotech bedrijven op een kleine oppervlakte. Biotech is de motor voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, en een belangrijke aanjager van de Nederlandse economie. Niet voor niets is de LSH-sector al jaren een topsector. Investeren in biotechnologie is investeren in gezondheid en in het Nederlandse verdienvermogen. Voor de komende jaren dient ingezet te worden op het versterking van het onderzoeks- en investeringsklimaat, het schrappen van onnodige regelgeving, het stimuleren van ondernemerschap en publiek-private samenwerking en het behouden en versterken van een aantrekkelijk systeem van intellectueel eigendom.

De komende tijd gaat de VIG in gesprek met politiek, overheid en stakeholders over de toekomst van de zorg in Nederland en de rol van de geneesmiddelensector bij het vormgeven van deze toekomst. De drie ambities vormen daarvoor het uitgangspunt.