11-02-2020

VIG steunt initiatief Kamerleden invoering DNA-profiel

Op Wereldkankerdag lanceerden drie Kamerleden een initiatiefnota die vraagt om het opstellen van een DNA-profiel voor kankerpatiënten. De VIG steunt dit initiatief omdat het bijdraagt aan de juiste behandeling, aan de juiste patiënt op het juiste moment.

De initiatiefnemers van de nota Invoering persoonlijk profiel-onderzoek bij kanker, de Kamerleden Léonie Sazias (50PLUS), Joba van den Berg (CDA) en Hayke Veldman (VVD) willen van minister Bruins van Medische Zorg een voorstel om een uitgebreide DNA-profieltest beschikbaar te maken voor kankerpatiënten.

Impuls medicijnen op maat
Het persoonlijke DNA-profiel, gecombineerd met het tumorprofiel van een patiënt levert doorslaggevende informatie op voor de juiste behandeling. ‘De VIG ziet grote voordelen van personalised medicine, en het initiatiefvoorstel van de Kamerleden geeft hieraan een flinke impuls’, zegt Gerard Schouw. ‘Wij steunen van harte deze toekomstgerichte visie, en dragen graag bij aan dit initiatief door het delen van onze kennis en expertise op dit gebied.’

Inzet op personalised medicine
Geneesmiddelenbedrijven zetten vol in op de ontwikkeling van personalised medicine. Deze therapieën op maat bieden patiënten veel voordelen. Door voorafgaand aan een behandeling beter te beoordelen of een geneesmiddel werkt voor bepaalde mensen, kunnen artsen veel doelmatiger voorschrijven. Dit voorkomt negatieve bijwerkingen van medicatie én overbehandeling (en daarmee verspilling). Dit zorgt voor een betere kwaliteit van leven voor patiënten en lagere zorgkosten.

Opmars biomarkers
Het is steeds vaker mogelijk om met behulp van biomarkers vooraf te bepalen of een medicijn aanslaat. Bij de geneesmiddelen die nu al in de klinische fase zitten, wordt bij 30% gekeken of er ook biomarkers te ontwikkelen zijn. Bij de nog nieuwere geneesmiddelen, die nu nog in de preklinische fase zitten, ligt dit percentage zelfs op 60%.