02-11-2021

VIG steunt voorstellen Groeifonds

Gerard Schouw, groeifonds, boston aan de noordzee
Gerard Schouw plaatste vorige week namens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zijn handtekening onder vier voorstellen voor het Nationaal Groeifonds. Met deze steunbetuigingen spreekt de VIG zich uit vóór een krachtige Life Sciences & Health-sector en erkent zij het grote belang van deze plannen voor de toekomstige economische groei van Nederland.

‘We zijn enthousiast over de vier voorstellen die een duidelijke versterking kunnen betekenen van het LSH-ecosysteem van Nederland en daarmee bijdragen aan een robuust en toekomstbestendig zorgstelsel’, zegt Schouw. ‘We zijn de initiatiefnemers Health~Holland, HollandBIO, Pivot Park en Oncode Instituut dankbaar voor hun inzet en harde werk van de afgelopen maanden We zien de beoordeling van de voorstellen met belangstelling én vertrouwen tegemoet.’

Boston

De voorstellen liggen in lijn met de ambities van de VIG om van Nederland het ‘Boston aan de Noordzee’ te maken. ‘Met het versterken van de eigen geneesmiddelensector maken we Nederland gezonder, weerbaarder en welvarender,’ vult Schouw aan. Het Groeifonds geeft een stevige impuls aan het verbeteren van het innovatie- en investeringsklimaat voor de geneesmiddelensector, en draagt daarmee bij aan het verdienvermogen van Nederland.

Groeifonds

De voorstellen uit de tweede ronde van het Groeifonds richten zich elk op versterking van het Life Sciences & Health-ecosysteem in Nederland. Zo is de valorisatie van academische kennis en begeleiding van start- en scale-ups een speerpunt in het voorstel van Biotech Booster en wordt de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen en therapieën voor kanker versneld door middel van Oncode-PACT. ApolloNL bundelt de krachten om beter voorbereid te zijn op nieuwe pandemieën en met het voorstel van PharmaNL zorgen we ervoor dat Nederland qua productie van geneesmiddelen de eigen broek kan ophouden.

In de eerste ronde van het Groeifonds is al een bijdrage toegezegd aan RegMedXB en Health-RI. Vanuit het Groeifonds wordt de komende vijf jaar in totaal € 20 miljard geïnvesteerd in kennisontwikkeling, infrastructuur en ontwikkeling & innovatie.

Brochure Boston aan de Noorzee