18-07-2022

VIG stroopt mouwen op voor meer laboratoriumpersoneel

laboratorium, analyse, onderzoek
Samen met 25 partners slaat de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) de handen ineen voor voldoende en goed opgeleid technisch personeel. Door de enorme groei van de geneesmiddelensector is steeds meer behoefte aan analisten, laboranten en technici. Het Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences wil in die behoefte gaan voorzien.

In het CIV Bio Sciences worden onderwijs en het beroepenveld op het Leiden Bio Science Park (LBSP) samengebracht. Zij gaan samenwerken aan voldoende en goed opgeleid mbo-talent, opdat het LBSP zich verder kan ontwikkelen tot een aantrekkelijk innovatiedistrict waar vraag en aanbod in balans zijn.
‘Nederland staat internationaal bekend om haar goed opgeleide beroepsbevolking, maar we horen steeds vaker dat het lastiger wordt om aan personeel te komen’, zegt VIG-directeur Gerard Schouw. ‘Met dit offensief zorgen we ervoor dat een bredere groep mensen een baan kan vinden in onze sector.’

Steeds schaarser

Werknemers die zijn opgeleid in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vormen een minderheid in de kennisintensieve biomedische industrie. Door de enorme groei van geneesmiddelenproductie en laboratoriumwerk zal volgens prognoses het aandeel mbo-opgeleiden in rap tempo toenemen van 30% tot bijna 50% van het toekomstig personeelsbestand op het LBSP. Het aantal (techniek)studenten in het voortgezet- en het beroepsonderwijs daalt echter. En omdat ontwikkelingen in het werkveld hard gaan, is ook aansluiting van de beroepspraktijk op het middelbaar laboratorium onderwijs een punt van aandacht.

Samenwerking

Naast de VIG zijn vanuit het bedrijfsleven ook Janssen Biologics en BMS betrokken. Zij stellen onder meer faciliteiten, begeleiding en kennis ter beschikking. Ook vanuit de publieke kant is er veel animo, zo zijn naast het mboRijnland ook twee ROC’s (Techniek College Rotterdam en ROC Midden-Nederland), de Hogeschool Leiden, gemeente Leiden, Holland Rijnland en stichting Leiden Bio Science Park betrokken. ‘Dat is de kracht van dit project, dat alle partijen aan tafel zitten’, zegt Schouw.

Bruggen slaan

Het CIV slaat een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven. Door samen met bedrijven naar onderwijs te kijken wordt gezocht naar oplossingen voor de schaarste. Dit kan bijvoorbeeld door het op maat ontwikkelen van leer-werktrajecten. Ook het vergroten van de naamsbekendheid van de sector en de baanmogelijkheden als analist krijgt de aandacht. Een ander doel is het goed aansluiten op de beroepspraktijk door innovaties uit de praktijk te integreren in de lesstof via bedrijfsbezoeken, gastlessen of praktijkopdrachten. ‘Onbekend maakt onbemind, maar in onze sector kan heel veel. Als werkgevers hebben we de taak om dat ook te laten zien. We kijken ernaar uit om aan de slag te gaan’, reageert Schouw.