15-02-2022

VIG Talk 10 maart over modulaire richtlijnen

Foto Teus van Barneveld
Nadat een geneesmiddel is ontwikkeld en getest op patiënten, volgen registratie en betalingsafspraken voor het middel. Maar daarmee is het nog niet beschikbaar voor de patiënt. Dat is pas mogelijk wanneer de arts het daadwerkelijk vanuit medische richtlijnen voorschrijft. Behandelrichtlijnen bieden artsen houvast bij het stellen van diagnoses, het maken van een behandelplan en het voorschrijven van geneesmiddelen.

Ze zijn gebaseerd op getoetste en gepubliceerde wetenschappelijke inzichten en worden veelal gemaakt door wetenschappelijke artsenorganisaties, in samenspraak met patiëntenorganisaties.

In Nederland duurt het (door de vele richtlijnen die moeten worden herzien) soms nog jaren voordat het geneesmiddel ook echt voorgeschreven wordt door artsen. Ook als er tussentijds nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn, kan het jaren duren voordat deze worden meegenomen in het herzien van de gehele richtlijn.

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten onderhoudt daarom steeds meer richtlijnen volgens een modulaire werkwijze. Hierdoor hoef je bij nieuw wetenschappelijk bewijs niet de richtlijn volledig te herzien, maar kan je je beperken tot de module die moet worden aangepast. Hierbij wordt toegewerkt naar het mogelijk maken van een doorlooptijd van ongeveer een jaar.

Hoe werkt modulair richtlijnonderhoud, wie zijn daarbij betrokken en hoe kan het bijdragen aan een snellere actualisering van richtlijnen en daarmee de toegankelijkheid van nieuwe middelen? Hierover gaat de VIG Talk van donderdag 10 maart, ‘Modulair richtlijnonderhoud: goed gereedschap is het halve werk’.

Sprekers

De eerste spreker is Teus van Barneveld, directeur van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Hij neemt ons mee in de totstandkoming en werking van de modulaire richtlijnen, de meerwaarde van deze werkwijze van richtlijnonderhoud en samenwerking hierin met anderen.
De tweede spreker maken we binnenkort bekend.

Over Modulaire Richtlijnen

Modulair richtlijnenonderhoud zorgt ervoor dat kennis sneller verwerkt wordt in richtlijnen en geïmplementeerd wordt in de praktijk. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen ziet de werkwijze van modulair richtlijnonderhoud als mogelijkheid om de toegankelijkheid van nieuwe middelen te verhogen.

Discussie

Na een korte presentatie van beide sprekers, kunnen deelnemers aan de VIG Talk zich via de chatfunctie mengen in de discussie en vragen stellen.

Aanmelden

De (online) VIG Talk wordt live uitgezonden, op donderdag 10 maart 2022, van 16.00 tot 17.00 uur. Carla Vos, hoofd Kennis & Beleid en plaatsvervangend directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, is moderator. Deelnemers ontvangen kort voor het event een link voor online toegang.

Aanmelden VIG Talk Modulair richtlijnonderhoud: goed gereedschap is het halve werk