06-04-2021

VIG Talk 22 april: Samen werken aan medicijnresten uit water

Cathy van Beek Sander Mager
Jaarlijks belandt er zeker 190.000 kilo aan medicijnresten in sloten en rivieren. Om dit aan te pakken is vergaande samenwerking tussen farma-, zorg- en watersector cruciaal. Hierover gaat de VIG Talk op 22 april met Cathy van Beek en Sander Mager.

Geneesmiddelen leveren een waardevolle en vaak onmisbare bijdrage aan het leven van mensen. Tegelijkertijd komen de resten daarvan, met name via urine en ontlasting, in het riool en na gedeeltelijke zuivering in sloten en rivieren terecht. Dat is een bedreiging voor het ecosysteem, het leven in het water en lastig voor de bereiding van drinkwater. Het vergt steeds meer inspanning om onze drinkwaterkwaliteit op peil te houden.

Samenwerking cruciaal

Alleen door een gezamenlijke aanpak van farma-, zorg- en watersector, met maatregelen in de geneesmiddelenketen tot bij de waterzuivering, kan het probleem worden opgelost. Dat is de kern van de ‘Ketenaanpak medicijnresten uit water’, waar de Rijksoverheid samenwerkt met partijen uit water-, zorg en farmaceutische sector. Uitgangspunt daarbij is én blijft dat geneesmiddelen toegankelijk blijven voor iedereen die ze nodig hebben.

Sprekers

Sander Mager houdt zich als bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht en bestuurslid van de Unie van Waterschappen bezig met waterkwaliteit en duurzaamheid. Hij vertelt over de historie van medicijnresten in het oppervlaktewater, hoe groot dit probleem is voor de waterschappen, en hoe waterschappen hiermee omgaan.

Cathy van Beek vertelt vanuit haar rol als kwartiermaker Green Deal Duurzame Zorg en voormalig bestuurder RadboudUMC, waarom medicijnresten uit water één van de vier pijlers van de Geen Deal Duurzame Zorg is, welke partijen vanuit de zorg betrokken zijn en welke rol elke partij hier volgens haar in heeft. Ook gaat zij in op het belang van duurzaamheid van de internationale productieketen.

Beide sprekers geven antwoord op de vraag wat er nodig is om binnen elke regio de meest impactvolle, doelmatige en duurzame oplossingen in te zetten.

Chatvragen

U kunt zich aanmelden voor de VIG Talk, die plaatsvindt op donderdag 22 april van 16.00 tot 17.00 uur. Deelnemers ontvangen enkele uren voor aanvang een linkje voor dit online event. Stel live een chatvraag aan Cathy en Sander!