08-06-2021

VIG Talk en YIM event in teken data, uitkomsten en Nationale Registers

Digitaal code

Deze maand staan er twee bijeenkomsten gepland over data-uitwisseling. Op 17 juni gaat de VIG Talk over data en uitkomsten. Donderdag 24 juni staat het onderwerp Nationale Registers centraal tijdens een online event van YIM.

Het belang van data voor gerichte inzet van medicijnen wordt inmiddels breed erkend. Maar hoe zetten we data en uitkomsten op een effectieve manier in? Welke oplossingen zijn mogelijk? En: wie moeten daarvoor in actie komen? Hierover gaat de VIG Talk op donderdag 17 juni van 16.00 tot 17.00 uur. Sprekers: Gerrit Meijer (hoogleraar Oncology Pathology verbonden aan het UMC Utrecht en bestuurslid van Health-RI, de unieke Nederlandse infrastructuur voor gezondheidsdata) en Dennis van Veghel (directeur-bestuurder bij de Nederlandse Hart Registratie).

Nationale Registers
Donderdag 24 juni organiseren de Young Innovators of Medicines een rondetafelbijeenkomst over Nationale Registers, van 17.00 tot 18.15 uur. Verspreid over het land ontstaan er steeds meer decentrale registers. Maar een nationaal register waarin data van patiënten op een uniforme manier opgeslagen worden, ontbreekt nog. In deze online bijeenkomst richt YIM zich op de eerste, praktische stappen die gezet moeten worden om te komen tot een nationaal register: Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om dit op gang te brengen? Wat staat dit proces nu nog meestal in de weg? Hoe kan de farmaceutische sector hierin een rol spelen? En wat kunnen de eerste stappen zijn?

Sprekers
Vier experts uit verschillende velden zullen hun visie delen over Nationale Registers: Dayenne Zwaagman (mede-oprichter en bestuurder goede doelen stichting Hart4Onderzoek), Joep Rijnierse (medisch directeur Amgen, sprekend namens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) en Dennis van Veghel (directeur-bestuurder bij de Nederlandse Hart Registratie. De naam van de vierde spreker maken we op korte termijn bekend.

Aanmelden
Tijdens de VIG Talk en het YIM Event kunt u vragen stellen via de chatfunctie. Aanmelden kan via onderstaande links. Deelnemers ontvangen kort voor het live event een linkje voor online toegang.