22-03-2022

VIG Talk over data met Herre Kingma en Joep Rijnierse

Combi foto VIG Talk 14042022
Twee sprekers van formaat lichten op 14 april het thema ‘real world data’ toe in een VIG Talk: Herre Kingma en Joep Rijnierse. Steeds duidelijker wordt dat goede data een sleutelrol vervullen bij snellere toegang tot nieuwe medicijnen. Mis deze VIG Talk dus niet!

Hoe effectief is een nieuw geneesmiddel nu precies, vergeleken met bestaande middelen? En bij welke patiëntgroepen levert dat nieuwe medicijn de meeste meerwaarde? Deze en andere kritische stelt het Zorginstituut vaak, om te beoordelen of een al geregistreerd nieuw medicijn in aanmerking komt voor vergoeding. Als er onenigheid is over de prijs in relatie tot de effectiviteit, verdwijnt het middel in de sluis, voor prijsonderhandelingen. Dat duurt steeds langer, soms wel een paar jaar.

Zo bezien, is het voor veel partijen van belang om te weten welke werking en bijwerkingen een medicijn heeft in de praktijk. Patiënten krijgen een gerichtere behandeling en snellere toegang. Artsen kunnen hun gereedschapskist zo sneller vullen en gerichter inzetten. En het Zorginstituut, geneesmiddelenbedrijven, verzekeraars en ziekenhuizen hebben bij prijsonderhandelingen houvast aan heldere, eenduidige ervaringsgegevens. Dat bespaart hen ook tijd en moeite.

Sprekers

Emeritus prof. dr. Herre Kingma, cardioloog en farmacoloog, is de eerste spreker van deze VIG Talk. Hij onderzocht onlangs de relatie tussen de tijd tot beschikbaarheid van geneesmiddelen en het vestigingsklimaat voor de life sciences & health (LSH) sector. Dit deed hij in opdracht van het Actieprogramma Topsector LSH. Kingma zal ons meenemen in zijn visie op het gebruik van real world data, als manier om de waarde van een geneesmiddel in de praktijk te kwantificeren.

Joep Rijnierse, medisch directeur bij Amgen en projectleider van de VIG projectgroep Value & Evidence, is de tweede spreker. Rijnierse gaat in op de randvoorwaarden om datagedreven gezondheidszorg mogelijk te maken. Daarbij gaat het onder meer om vereisten voor een passende datastructuur en de kaders om uit data bewijs voor effectiviteit te genereren.

Aanmelden

Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), is de moderator van deze VIG Talk. Dit digitale event vindt plaats op donderdag 14 april, live van 16.00 tot 17.00 uur. Aanmelden is nu al mogelijk! Na een korte inleiding van beide sprekers kunt u zich via de chatfunctie mengen in de discussie. Deelnemers ontvangen kort voor het event een link voor online toegang.

Gratis aanmelden voor VIG Talk 14 april