27-09-2022

VIG Talk over innovatie in de eerstelijnszorg

Combifoto Pim Valentij en Mariette Willems
Wat betekent de transitie van tweede- naar eerstelijnszorg voor innovatie in de eerste lijn? Die vraag staat centraal in de VIG Talk op 20 oktober, van 16.00 tot 17.00 uur. Sprekers zijn Mariëtte Willems (huisarts en voorzitter van het CMIO Netwerk Eerste Lijn) en Pim Valentijn, senior onderzoeker op de afdeling Health Services Research van Maastricht University.

In het recent afgesloten Integraal Zorgakkoord (IZA) is onder meer afgesproken dat zorgpartijen intensiever met elkaar gaan samenwerken, de eerstelijnszorg wordt versterkt en er meer inzet komt op preventie. De focus ligt op passende zorg: zorg die aantoonbaar werkt, op de juiste plek, in overleg met de patiënt.

Coalitie

Deze VIG Talk is een initiatief van de Coalitie Primary Care van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Aanmelden VIG Talk 20 oktober