11-10-2022

VIG Talk over innovatie in de eerstelijnszorg

Combifoto Pim Valentij en Mariette Willems
Nederland is terecht trots op zijn unieke systeem van eerstelijnszorg. Maar ook hier begint het flink te knellen. Er zijn te weinig huisartsen en de huisartsen die er wel zijn, staat het water soms aan de lippen. In de VIG Talk van 20 oktober spreken Mariëtte Willems en Pim Valentijn hierover.

De transitie van tweedelijnszorg naar de eerste lijn en het behouden van goede eerstelijnszorg kost de nodige hoofdbrekens. Twee experts bespreken in de komende VIG Talk welke innovaties in de eerstelijnszorg gaande zijn en welke uitdagingen daarmee gepaard gaan.

Sprekers

Pim Valentijn, senior researcher aan de Universiteit van Maastricht en algemeen directeur bij Essenburgh Group, bespreekt de ontwikkelingen richting netwerkzorg. Wat is netwerkzorg precies en hoe kan dat een succes worden? Essenburgh begeleidt zorgorganisaties fact-based bij het bereiken van impact op drie niveaus: patiëntervaring, gezondheid, zorgkosten.

Mariëtte Willems, huisarts en voorzitter CMIO Netwerk Eerste Lijn, gaat in op de digitaliseringslag die gaande is om de eerstelijnszorg efficiënter in te richten. Ongeveer 88% van de huisartsen beschikt inmiddels over een digitaal portaal, waardoor patiënten zelf hun medisch dossier kunnen inzien. Patiënten zijn hierdoor beter in staat om de regie over hun eigen gezondheid te voeren. Het gaat niet alleen om een verschuiving naar de eerste lijn: er is ook een verschuiving naar de ‘nulde’ lijn nodig, aldus Willems. Er moet aandacht zijn voor het voorkomen van aandoeningen en het in staat stellen van patiënten om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun (chronische) ziekte.

Meerwaarde

Wat dat betreft is het goed nieuws, dat minister Kuipers in Het Financieele Dagblad (FD) van 9 oktober aangeeft de eerste lijn te willen versterken.
‘Ze moeten ook meer tijd voor de patiënt hebben, zodat ze zich kunnen richten op datgene waarin de huisarts echt een meerwaarde heeft’.
Regionale samenwerking – netwerkzorg – is één van de bouwstenen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Aanmelden

Praat ook mee over innovatie in de eerstelijnszorg, via de chatfunctie! Deze VIG Talk is live te volgen op donderdag 20 oktober van 16.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden VIG Talk