26-01-2021

VIG Talk over medicijnen en ondernemersklimaat

Dennis Wiersma
Hoe benutten we het potentieel van de LSH-sector nog beter en welke rol kan het nieuwe kabinet daarbij spelen? Op 11 februari spreken Dennis Wiersma (VVD) en Bart van Zijll Langhout (Janssen) hierover in een VIG Talk over medicijnen en ondernemersklimaat.

De Life Science & Health (LSH) sector levert al jaren een aanzienlijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Denk hierbij aan werkgelegenheid, van klinisch onderzoek tot productie, distributie en marketing en sales. De geneesmiddelensector alleen al is goed voor 65.000 directe en indirecte banen. Daarnaast ligt de toegevoegde waarde per werknemer voor de economie in de biotech veel hoger dan in andere sectoren. De LSH-sector is niet voor niets aangewezen als één van de topsectoren van het kabinet. Maar hoe kunnen we de potentie van de sector nog beter benutten?

Tweede Kamerverkiezingen

In deze tweede VIG Talk in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gaan we het hebben over het investerings- en innovatieklimaat voor geneesmiddelenbedrijven in Nederland. Hoe denkt men daarover op en rond het Binnenhof? Werpt het topsectorbeleid zijn vruchten af? Welke beleidsmaatregelen kunnen genomen worden om het investerings – en innovatieklimaat voor de LSH sector verder te versterken? Ook thema’s als productie en ontwikkeling van geneesmiddelen, lessons learned van de coronacrisis en het belang van het borgen van bescherming van intellectueel eigendom komen aan bod.

Sprekers

De eerste spreker is Dennis Wiersma, sinds 2017 lid van de Tweede Kamer voor de VVD, en nummer 9 op de VVD kandidatenlijst voor de verkiezingen op 17 maart 2021. Wiersma was afgelopen jaren namens de VVD woordvoerder over Innovatiebeleid in de Tweede Kamer. De tweede spreker is Bart van Zijll Langhout. Als Lead Janssen Campus Nederland is hij eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van Janssen in Nederland.

Discussie

Na een korte presentatie van beide sprekers voelt dagvoorzitter Gerard Schouw (directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) ze aan de tand over de kansen en bedreigingen voor de LSH sector in Nederland, het belang van consistent kabinetsbeleid voor het investerings – en innovatieklimaat in Nederland en mogelijke initiatieven voor de LSH-sector in een nieuw regeerakkoord. Deelnemers aan de VIG Talk kunnen zich via de chatfunctie mengen in de discussie en vragen stellen aan de gasten.

Aanmelden

Deze online bijeenkomst is relevant voor iedereen die actief is binnen de LSH-sector. U kunt zich aanmelden via onderstaande link. Dit live event vindt plaats op donderdag 11 februari, van 16.00 tot 17.00 uur. Deelnemers ontvangen kort voor de start van het event een linkje voor online toegang.

Aanmelden VIG Talk 11 februari