26-04-2020

VIG: Voorkomen medicijntekorten eerste prioriteit

Uitstel van de aanpassing van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) was noodzakelijk om medicijntekorten te voorkomen. We kunnen en mogen in Nederland niet achter in de rij staan als de levering van medicijnen weer mondjesmaat op gang komt.

Dat is in het kort de reactie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) op een opiniebijdrage van Mark van Houdenhoven in NRC, zondag. Daarin stelt Van Houdenhoven, bestuursvoorzitter van de Sint Maartenskliniek, dat de farmaceutische sector minister Bruins zou hebben ‘gechanteerd ‘ om de voor 1 april geplande verlaging van maximumprijzen van geneesmiddelen tijdelijk uit te stellen.
Minister van Rijn heeft aangegeven dat het besluit inzake uitstel genomen is om beschikbaarheid van geneesmiddelen veilig te stellen in coronatijd.

Grootste crisis
Het COVID-19 virus veroorzaakt de grootste gezondheidscrisis van onze tijd. Over de hele wereld werken overheden, onderzoekers en geneesmiddelenmakers nauw samen om een vaccin te ontwikkelen. Tot die tijd zorgt COVID-19 voor veel meer problemen dan alleen het virus zelf.

Levering op losse schroeven
De levering van tal van generieke én innovatieve medicijnen staat nu op losse schroeven. De dominantie van China en India in het maken van grondstoffen en medicijnen speelt ons parten, nu de kraan in deze landen grotendeels is dichtgedraaid. Er ontstaan medicijntekorten doordat landen exportverboden instellen en geneesmiddelen vorderen voor de eigen bevolking. De Europese Commissie heeft hierover strikte beleidsinstructies uitgevaardigd, waar landen zich niet aan houden. Daardoor is het onvoorspelbaar of en wanneer bepaalde geneesmiddelen beschikbaar komen.
Mede hierom heeft België aan het begin van de crisis al besloten om prijsverlagingen van geneesmiddelen voorlopig niet door te voeren.

Onvoorspelbaarheid
Deze onvoorspelbaarheid raakt patiënten die met COVID-19 besmet zijn, en de beschikbaarheid van noodzakelijke IC- middelen of andere COVID-19 gerelateerde medicijnen. Ook andere patiënten kunnen geconfronteerd worden met tekorten van voor hun essentiële generieke en innovatieve geneesmiddelen.
De Europese en Nederlandse overheid werken nauw samen met alle partijen in de sector om de geneesmiddelen voor álle patiënten in ons land op beschikbaar te houden.

Legitiem en zorgvuldig
Het beleidsvoornemen zoals het verlagen van maximumprijzen van geneesmiddelen, is on hold gezet om de concurrentiepositie van Nederland in deze crisistijd niet onnodig slechter te maken. Juist als er bij schaarste geneesmiddelen verdeeld moeten worden over meerdere landen is dat een legitiem besluit. Dat past bij een zorgvuldige overheid, die alles doet om de directe en indirecte schade van COVID-19 zo veel mogelijk in te perken. We kunnen en mogen niet achter in de rij staan als de levering van geneesmiddelen weer mondjesmaat op gang komt, vindt de VIG.