03-05-2022

VIG Vrouwelijk Leiderschap Netwerk van start

Female Leaderschip Network 1
‘Zeer inspirerend was onze eerste bijeenkomst van het vrouwelijk netwerk van de VIG’, zegt Carla Vos, hoofd Kennis & Beleid bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het kersverse netwerk ging eind april van start.

De dag begon met een ontbijtsessie van TOPX Diversity and Inclusion, met als sprekers Nynke Ligtenberg, Global Operations Head Vaccines van Janssen, en prof. dr. Jet Bussemaker, voorzitter van de SER.

Gendersensitiviteit

Het verhaal van Ligtenberg maakte duidelijk dat in bepaalde gevallen het verloop van een ziekte en de werkzaamheid van medicijnen worden beïnvloed door meerdere factoren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om etniciteit, leeftijd, co-morbiditeit én geslacht. Het is dan ook van belang om diversiteit in klinische onderzoeken mee te nemen, omdat dit het mogelijk maakt om een onderzoeksmedicijn in verschillende populaties te bestuderen.
Door inzet van nieuwere onderzoeksmethoden, zoals farmacogenetisch onderzoek, zijn significante verschillen blootgelegd tussen raciale en etnische groepen in metabolisme, effectiviteit en bijwerkingenprofielen van veel klinisch belangrijke geneesmiddelen.
Vos: ‘Dat hier aandacht voor moet zijn, werd onlangs bekrachtigd door een PvdA-motie in de Tweede Kamer over gendersensitiviteit bij geneesmiddelenontwikkeling. Als geneesmiddelensector leveren we daaraan al een bijdrage, maar we zijn nu met de minister Ernst Kuipers van VWS in overleg, om samen vast te stellen hoe we daarvoor nog meer aandacht kunnen vragen.’

Ongemakkelijk gesprek

Jet Bussemaker vertelde over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de zorg in Nederland. Zij deelde haar persoonlijke lessen, zoals altijd het goede voorbeeld geven en slechte excuses ontkrachten om niet aan inclusiviteit te werken. Zorg dat er ruimte is voor bottom-up initiatieven, was een van de tips van Bussemaker. Diversiteit is belangrijk op elk niveau van de organisatie. Diversiteitsquota aan de top zijn belangrijk, maar waar het óók om gaat is erkenning en autonomie op de werkvloer. Erkenning voor diversiteit aan vaardigheden en levenservaringen, zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk. Inclusiviteit in de gezondheidszorg is een stapsgewijs proces.
Bussemaker: ‘Dit vereist continue dialoog, reflectie en soms ook een ongemakkelijk gesprek!

Female Leaderschip Network Jet Bussemaker

Petje af

De aftrap van het vrouwennetwerk vond plaats tijdens het Innovation for Health congres in Amsterdam. In het netwerk zijn nu de vrouwelijke algemeen directeuren van farmabedrijven in Nederland verenigd. Inmiddels hebben 15 van de 44 bij de VIG aangesloten bedrijven een vrouwelijke algemeen directeur.
Vos: ‘We spraken over de manier waarop onze bedrijven verder kunnen werken aan diversiteit en inclusiviteit. Verder hebben we bekeken hoe we als vrouwelijk netwerk onze connecties met andere vrouwen binnen de zorg en daarbuiten kunnen versterken. Wat een mooie ochtend, met alleen maar powervrouwen waarvoor je je petje kunt afnemen. Vrouwen die grote verantwoordelijkheden nemen, maar ook in staat zijn tot zelfreflectie. Kortom, erg inspirerend!’

Female Leaderschip Network Carla Vos