26-10-2021

VIG wil betrouwbaarder cijfers geneesmiddelen

Analyse cijfers bedrijfsgegevens
De VIG roept de Tweede Kamer op een actuele meerjarenraming op te stellen voor de uitgaven én opbrengsten aan geneesmiddelen. ‘Dat is een helder onderbouwd vertrekpunt voor beleid én daarmee houden patiënten ook in de toekomst zicht op snelle toegang tot de voor hen beste geneesmiddelen.’

Dat zegt Gerard Schouw, directeur VIG, in aanloop naar het begrotingsdebat VWS dat dinsdag plaats vindt. ‘Nederlandse patiënten wachten steeds langer op nieuwe, innovatieve geneesmiddelen. Uit onderzoek in opdracht van de VIG blijkt dat de gemiddelde sluisduur in de afgelopen vijf jaar is opgelopen van ruim 300 dagen tot ruim 500 dagen’, aldus Schouw.

Daarom is de VIG vorige maand de actie #terugnaar100 gestart met als doel binnen 100 dagen na EMA-registratie te komen tot een vergoedingsbesluit.

Incompleet beeld

Ook de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de trage toegang, blijkens meerdere moties die hierover zijn aangenomen deze zomer. Om patiënten ook in de toekomst de beste zorg te garanderen is snelle beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen cruciaal – ook met het oog op de ruim duizend cel- en gentherapieën in ontwikkeling. Schouw: ‘Dat vraagt om scherpe afwegingen en heldere keuzes, op basis van feiten. We zien echter dat betrouwbaar inzicht in verwachte uitgaven en verwachte opbrengsten - bijvoorbeeld besparingen op andere zorgkosten - ontbreken. Een incompleet beeld waarbij incidenten en onjuiste aannames het beeld zijn gaan bepalen.’

Rekenkamer

Ook de Rekenkamer concludeert in haar beleidsbrief voor de begroting VWS dat veronderstellingen en gegevens over uitgavenramingen soms onjuist en gedateerd zijn. Dat moet dus anders vindt de VIG.

Lees ook ‘Medicijnen: het ware verhaal’