12-09-2022

VIG zet nog geen handtekening onder IZA

Integraal zorgakkoord IZA
Begin september is na maanden onderhandelen een akkoord bereikt over het Integraal Zorgakkoord (IZA). Op basis van het akkoord dat er nu ligt, zet de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) vooralsnog geen handtekening. De VIG heeft nog de nodige vragen en zou graag een aantal aanpassingen zien.

VIG-directeur Gerard Schouw: ‘De zorg staat voor grote uitdagingen. We moeten met elkaar een dreigend zorginfarct voorkomen, terwijl we komende jaren meer zorg zullen moeten leveren met minder mensen. Dat kan alleen door meer innovatie en door samen te werken. We zijn in Nederland tot grootse dingen in staat, als overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen de handen ineen slaan. Dat kan en moet ook in de zorg, maar dit vereist wel een open blik op vernieuwing van ons zorgsysteem, onconventionele samenwerkingsverbanden en innovatieve zorg. Vanzelfsprekend moet en wil ook de geneesmiddelensector hierin haar verantwoordelijkheid nemen.’

Innovatie

De VIG pleit voor een andere blik op geneesmiddelen. Het woord ‘geneesmiddel’ komt bijna 50 keer voor in het IZA, maar vrijwel uitsluitend verbonden aan kosten en niet aan opbrengsten. Een gemiste kans, zeker omdat innovatieve geneesmiddelen tot baanbrekende resultaten en een fantastisch potentieel hebben voor de zorg. Er zijn recente voorbeelden te over: zo is de overlevingskans bij kanker wederom gestegen, grotendeels als gevolg van innovatieve behandelingen. Verder bieden baanbrekende cel- en gentherapieën patiënten zonder hoop toch weer perspectief en hebben de COVID-vaccins, die in recordtempo zijn ontwikkeld en uitgerold, wereldwijd 20 miljoen levens gered. De VIG mist dit cruciale perspectief in het IZA.

Verbetersuggesties

Schouw: ‘Goed en efficiënt gebruik van geneesmiddelen is cruciaal om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg op peil te houden. Hetzelfde geldt voor slim pakketbeheer. Over de hele zorglinie zou het uitgangspunt moeten zijn dat zorg en behandelingen effectief zijn alvorens voor vergoeding in aanmerking te komen.’

De VIG doet verder drie verbetersuggesties voor het IZA:

  • Bredere kostenbatenanalyse
    Behandelingen met innovatieve geneesmiddelen besparen andere, veelal duurdere, zorg uit. Slimme en passende inzet van geneesmiddelen heeft een bewezen arbeidsbesparend potentieel. Bovendien hebben geneesmiddelen een hoge arbeids-economische waarde, waardoor mensen weer aan het werk kunnen en een bijdrage kunnen leveren aan de economie. Een bredere kostenbatenanalyse van de inzet van innovatieve geneesmiddelen ontbreekt en zou wat de VIG betreft aan het IZA moeten worden toegevoegd.
  • Betere toegankelijkheid ‘high tech-geneesmiddelen
    De eerste cel- en gentherapieën laten baanbrekende resultaten voor patiënten zien. Het gaat vaak om eenmalige behandelingen in plaats van een leven lang medicijnen gebruiken. Nederland loopt verre van voorop als het gaat om de toegang tot deze high tech geneesmiddelen, terwijl deze innovaties in andere landen wel beschikbaar zijn. De VIG zou graag zien dat hierop, in overleg met de geneesmiddelensector, een duidelijke visie wordt ontwikkeld als onderdeel van het IZA.
  • Versnellingsagenda
    Het duurt gemiddeld zo’n 500 dagen voordat een nieuw geneesmiddel beschikbaar is voor Nederlandse patiënten, terwijl het middel dan al goedgekeurd is door de EMA. In Duitsland duurt dit slechts dertig dagen. Nederlandse patiënten hebben recht op een versnellingsagenda, die wat de VIG betreft onderdeel van het IZA moet zijn.