02-03-2021

VNO-NCW en VIG: ‘Nederland als gidsland biotechnologie in Europa’

Toekomstpact biotechnologie
‘Nederland heeft de kennis, ervaring én de handelspositie om in Europa koploper biotechnologie te worden. Toch laten we kansen liggen. Daarom zijn extra investeringen en betere wet- en regelgeving nodig om van Nederland het ‘Boston van Europa’ te maken’.

Dat is de boodschap in de nieuwe visie Toekomstpact Biotechnologie Nederland 2025, opgesteld door een coalitie van branches, topsectoren en bedrijven actief in de biotechnologie. Maandag overhandigde VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen namens het bedrijfsleven het pact aan demissionair minister van Infrastructuur & Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

30 miljard aan extra kansen

‘Biotechnologie is, samen met kunstmatige intelligentie, de motor van de vierde industriële revolutie. Het is cruciaal voor het succes van onder andere de verduurzaming en de strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast is het belangrijk voor het toekomstig groeivermogen van onze economie’, zegt Gerard Schouw die namens VNO-NCW trekker is van het toekomstpact.

Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat Nederland jaarlijks € 30 miljard extra kan verdienen door de mogelijkheden van biotechnologie optimaal te benutten. Daarom is het belangrijk om juist nu stappen te zetten om dit alles te realiseren.

4 actielijnen

Concreet stelt het bedrijfsleven vier actielijnen voor. Zo moet er meer worden geïnvesteerd in onderzoek, moet biotechnologie een kernpunt in het toekomstig investerings- en ondernemersklimaat zijn, en moeten startups en scale-ups op maat gerichte financiële ondersteuning krijgen. Daarnaast stelt het bedrijfsleven voor om wet- en regelgeving te moderniseren om biotechnologische innovaties en ontwikkelingen bij te benen en niet achter internationale concurrenten aan te lopen.

Nationale coördinatie

Schouw: ‘Wij steken ook de hand in eigen boezem. Niet alleen vragen, maar ook zelf oplossingen aandragen.’ De private partijen onderzoeken de mogelijkheid om, naar succesvol Vlaams model, een ‘Nederlands Instituut voor de Biotechnologie’ op te richten. Dit instituut coördineert zowel nationaal onderzoek - met een focus op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten ten behoeve van de Nederlandse consument en patiënt - als financiering van innovatieve projecten en jonge biotech-bedrijven.

Rapport ‘Toekomstpact Biotechnologie Nederland 2025’