08-07-2019

Voetballen tegen kanker

["

Servier Nederland, lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, organiseerde eind juni een voetbaltoernooi voor het goede doel. Het opgehaalde bedrag gaat naar een initiatief van het Alrijne Ziekenhuis.<\/strong><\/p>","

De deelnemers van de tweede editie van het voetbaltoernooi \u2018Voetbal Tegen Kanker\u2019 speelden in totaal \u20ac 3.145 bij elkaar. Met het geld wordt een \u2018mobile hospice care unit\u2019 gefinancierd; een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Cardiologie, Oncologie en het Palliatieve team van het Alrijne Ziekenhuis, met locaties in Leiderdorp, Leiden en Alphen aan den Rijn.

Huiselijkere kamers<\/strong>
Met deze mobiele hospice kunnen kamers in de laatste levensfase van pati\u00ebnten huiselijker gemaakt worden. In Groningen zijn hier zeer positieve ervaringen mee opgedaan: door de intiemere sfeer komen pati\u00ebnten, hun naasten en verpleegkundigen dichter bij elkaar.

Alrijne Ziekenhuis \u2018voetbaltoernooi levert prachtig bedrag op\u2019<\/a><\/p>"]