08-07-2019

Voetballen tegen kanker

Logo VIG
Servier Nederland, lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, organiseerde eind juni een voetbaltoernooi voor het goede doel. Het opgehaalde bedrag gaat naar een initiatief van het Alrijne Ziekenhuis.

De deelnemers van de tweede editie van het voetbaltoernooi 'Voetbal Tegen Kanker' speelden in totaal Euro 3.145 bij elkaar. Met het geld wordt een 'mobile hospice care unit' gefinancierd; een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Cardiologie, Oncologie en het Palliatieve team van het Alrijne Ziekenhuis, met locaties in Leiderdorp, Leiden en Alphen aan den Rijn.

Huiselijkere kamers

Met deze mobiele hospice kunnen kamers in de laatste levensfase van patiënten huiselijker gemaakt worden. In Groningen zijn hier zeer positieve ervaringen mee opgedaan: door de intiemere sfeer komen patiënten, hun naasten en verpleegkundigen dichter bij elkaar.

Alrijne Ziekenhuis voetbaltoernooi levert prachtig bedrag op.