04-06-2019

Voorkomen medicijntekorten niet eenvoudig

["

In 2018 was 768 keer een bepaald geneesmiddel niet op voorraad. Wat zijn de oorzaken en hoe kunnen we dit voorkomen? Tijmen Schortinghuis, verantwoordelijk voor de productieplanning van Roche, geeft uitleg in een sponsored bijlage van NRC Next.<\/strong><\/p>","

Als er op korte termijn een tekort dreigt te ontstaan aan een generiek geneesmiddel, kloppen apothekers vaak aan bij geneesmiddelenbedrijven voor een alternatief, vergelijkbaar middel. Geneesmiddelenbedrijven hebben echter vaak maar een beperkte voorraad. \u2018Het is dan niet eenvoudig om snel aan de vraag te voldoen\u2019, legt Schortinghuis uit. \u2018Soms moeten we dan een geneesmiddel importeren uit het buitenland. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet.\u2019 In Nederland ben je verplicht om Nederlandse verpakkingen te leveren, m\u00e9t een Nederlandse bijsluiter. Als je hiervan wilt afwijken, is toestemming nodig van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).<\/p>

Prijsdruk<\/strong>
De wereldwijde prijsdruk speelt ook een rol bij de medicijntekorten, vult KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent aan. Voor de productie van goedkope generieke geneesmiddelen zijn fabrikanten uit kostenoverwegingen uitgeweken naar lagelonenlanden. \u2018Voor de wat minder algemene middelen, het segment waarin Roche actief is, worden om die reden kleinere voorraden aangehouden\u2019, legt Schortinghuis aan. Minister Bruno Bruins onderzoekt of het aanhouden van grotere voorraden verplicht kan worden gesteld.<\/p>

Hamstergedrag<\/strong>
Bij een dreigend tekort, moeten we hamstergedrag voorkomen\u2019, zegt Cees van Straalen, supply chain manager bij Roche. \u2018Tegelijkertijd proberen wij natuurlijk de productie te verhogen, maar dat is vaak lastig. Soms is een middel al tientallen jaren in productie en zijn er veel alternatieven op de markt gekomen. We produceren dat specifieke middel dan alleen nog voor de pati\u00ebnten die er echt aan gehecht zijn.\u2019 Van Straalen wijst erop dat de productie van geneesmiddelen vaak jaren van planning vereist; voor sommige producten moeten we grondstoffen wel vier, vijf jaar van tevoren worden ingekocht.\u2019<\/p>\n\n

Artikel \u2018Voorkomen van tekort aan medicijnen is niet eenvoudig\u2019<\/a><\/p>"]