26-06-2020

Voorstel herziening Wgp vergroot medicijntekorten

De tekorten aan geneesmiddelen in Nederland kunnen nog verder oplopen als minister Van Rijn (Medische Zorg) de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) verder aanscherpt. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Van Rijn heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn voornemen bekend gemaakt om de Wgp te herzien, met als doel om in zes maanden tijd €125 miljoen te bezuinigen. De VIG ziet in het voorstel van de minister juist een onwenselijke verslechtering van beleid optreden, waardoor de beschikbaarheid van medicijnen nog vaker in het geding komt. En patiënten de dupe worden.

Alarm slaan
Ook de farmaceutische groothandels en producenten van geneesmiddelen slaan alarm. In een brief aan het ministerie, ondertekend door vijf brancheorganisaties, schrijven ze dat ze 'zich zeer grote zorgen maken over de beschikbaarheid van geneesmiddelen'. 'Voor de minister is besparing op medicijnen belangrijker dan de beschikbaarheid ervan', aldus Peter de Jong, directievoorzitter van Brocacef, in het Financieele Dagblad. Hij kondigt aan dat Brocacef in september zijn voorraden afbouwt om financiële verliezen te voorkomen. Andere groothandels zullen volgens De Jong hetzelfde doen.

Maximumprijzen
Met de herziening op de Wgp wil de minister de maximumprijzen voor medicijnen fors aanscherpen en met maximaal 10 procent laten dalen. Nederland betaalt nu al relatief weinig voor medicijnen ten opzichte van vergelijkbare Westerse landen.

De VIG roept de minister op om zijn voorstel voor een herziening per 1 oktober uit te stellen. Zeker in deze onzekere tijden moet voorkomen worden dat Nederland nog vaker achter in de rij staat, als het gaat om de levering van medicijnen. Dat is niet in het belang van patiënten die juist geneesmiddelen nodig hebben om hun leven weer te kunnen oppakken.

Referentielanden
In het huidige beleid wordt de Nederlandse medicijnprijs vergeleken met een aantal referentielanden. De minister wil nu Noorwegen introduceren als referentieland in plaats van Duitsland. De waarde van de Noorse kroon is echter sterk afhankelijk van de olieprijs, doordat Noorwegen een olieproducerend land is. De koersschommelingen die dat met zich meebrengt, zal de Wgp in sterke mate beïnvloeden. De Noorse munt is sinds oktober vorig jaar sterk gedevalueerd. Nederlandse geneesmiddelenprijzen zijn hiermee afhankelijk van de internationale olieprijs. Dat kan volgens de VIG niet de bedoeling zijn.

Stabiele markt
In de Kamerbrief rechtvaardigt de minister de herziening door te stellen dat de medicijnmarkt stabiel is en er ondanks de coronacrisis geen extra tekorten zijn opgetreden. Dat is te danken aan de intensieve, gezamenlijke inspanningen van de markt en de ruimte die de minister heeft geboden door de herziening Wgp per 1 april uit te stellen. De internationale medicijnmarkt is nog altijd niet stabiel.

Het coronavirus lijkt in Nederland ingedamd, maar: een tweede uitbraak ligt op de loer. De invoering van de herziene WGP werpt z’n schaduw vooruit. Relatief dure voorraden geneesmiddelen moeten worden afgebouwd, de parallelimport zal opnieuw onder druk komen en de gevolgen van de eerdere lock-downs in China en India worden juist de komende maanden zichtbaar.

Brief minister over Wgp