23-03-2021

Webinar Wereld Water Dag in teken medicijnresten uit water

Ketenbenadering consortium wereld waterdag
22 maart was het Wereld Water Dag. Op deze dag gaf Brigit van Soest-Segers (programmamanager Coalitie Duurzame Farmacie) een webinar aan de medewerkers van Janssen en Johnson & Johnson in de Benelux over het belang van schoon water.

Van Soest vertelde onder andere over de inspanningen van de Coalitie Duurzame Farmacie (VIG, Bogin, Nefarma en KNMP) op het gebied van het terugdringen van medicijnresten in water. ‘Geneesmiddelen leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Daar zijn we ons allemaal van bewust, maar uiteindelijk komt een groot deel van de medicijnresten via het riool in het oppervlaktewater terecht’, zegt Van Soest. ‘De kracht van de Coalitie is dat we kijken naar de milieu-impact van de gehele geneesmiddelenketen.’

Ketenaanpak

Daarbij zoekt de Coalitie de samenwerking op met andere partijen, zoals waterbedrijven, waterschappen, ziekenhuizen en zorginstellingen, verenigd in de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. Van Soest: ‘Binnen de Ketenaanpak ontwikkelen we gezamenlijk beleid om de medicijnresten in water zoveel mogelijk te beperken.’ Nu twee jaar later, ligt er een set bestuurlijke afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren.

Samen sterk

De afspraken gaan onder andere over transparantie van milieugegevens, een brede aanpak om verspilling van medicatie tegen te gaan en het inzamelen van ongebruikte medicijnen. Daarnaast zijn afspraken opgenomen over het verbeteren van de zuivering, zowel bij de bron als end-of-pipe. Van Soest: ‘Ook hierbij is een gezamenlijke aanpak cruciaal! De farmasector weet welke nieuwe stoffen er op de markt komen en wat de milieu- (en antibioticaresistentie) effecten zijn. De zorgsector weet waar welke medicijnen in welke hoeveelheden worden gebruikt. De watersector weet ten slotte welke stoffen wel of niet goed uit het water kunnen worden gezuiverd.’

Antibiotica

Van Soest ging tijdens het webinar verder in op de wereldwijde problematiek van antibioticaresistentie en de rol die water speelt bij de verspreiding van resistente micro-organismen. Binnen het ‘Consortium antibiotica en medicijnresten uit water’, dat afgelopen zomer is opgericht, werken geneesmiddelenbedrijven inmiddels samen met watertechnologiebedrijven, ziekenhuizen en zorginstellingen samen om het probleem bij de bron aan te pakken.
Van Soest sloot af met tips wat medewerkers zelf kunnen bijdragen aan schoon water, zoals het inleveren van medicijnresten bij apotheek en milieustraat en vooral niet door gootsteen of toilet spoelen.

Belangstelling

Van Soest merkt dat er steeds meer belangstelling is voor duurzaamheid binnen de zorg, en specifiek voor medicijnresten in water. Ze hoopt dat dit besef ertoe leidt dat nog meer partijen zich aansluiten bij de Green Deal Duurzame Zorg. In dit kader geeft de programmanager deze week een presentatie over duurzame farmacie aan de Nederlandse Vereniging van Gynaecologen. En op 22 april organiseert de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen de VIG Talk Medicijnresten uit water. Sprekers zijn Sander Mager, bestuurder Unie van Waterschappen, en Cathy van Beek, kwartiermaker Green Deal Duurzame Zorg. Inschrijven kan nu al!

Bron: Consortium antibiotica en medicijnresten uit water/ WaterWindow