16-11-2021

Wereld Diabetes Dag: 24/7 bezig met voeding, beweging, slaap en medicatie

Getty Images 1196645263 b
Zondag 14 november was het Wereld Diabetes Dag. Een dag waarop wereldwijd aandacht en begrip wordt gevraagd voor diabetes. Als je diabetes hebt, ben je 24 uur per dag, 7 dagen per week bezig met voeding, beweging, stress, slaap en je medicatie.

Wereld Diabetes Dag is in 1991 in het leven geroepen door de Wereld Gezondheidsorganisatie omdat er grote zorgen zijn over het toenemende aantal mensen met diabetes. De datum 14 november is gekozen omdat dit de verjaardag is van Frederick Banting, die samen met Charles Best, aan de basis stond van de ontdekking van insuline in 1922. Dankzij deze ontdekking is diabetes geen dodelijke ziekte meer.

1,2 miljoen diabetici

Ook in Nederland is diabetes een van de meest voorkomende chronische ziektes. Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes en daar komen wekelijks 1.200 mensen bij. Daarvan heeft 9 op de 10 mensen diabetes type 2. Diabetes type 1 kun je niet voorkomen. De kans dat je diabetes type 2 krijgt kan je wel verkleinen door een gezonde levensstijl.

Nivel heeft berekend dat op basis van de demografische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking, zoals groei en vergrijzing, het aantal nieuwe diabetespatiënten tot 2040 stijgt tot ruim 1,4 miljoen.

Meerdere aandoeningen

Diabetespatiënten hebben vaak ook andere aandoeningen. Ten opzichte van de Nederlandse bevolking komen vooral oogaandoeningen en aandoeningen van de urinewegen vaker voor bij type 1 diabetes. Bij type 2 diabetes zijn dit vooral stofwisselingsziekten, bloedaandoeningen en hart- en vaatziekten.

Kortere levensverwachting

In Nederland is de levensverwachting van iemand met type 1 diabetes sterk verkort. Uit recent onderzoek van het RIVM en het Nivel in opdracht van het Diabetes Fonds blijkt dat Nederlanders van 45 met type 1 diabetes gemiddeld dertien jaar korter leven dan mensen zonder de diabetes. ‘En dat terwijl de behandeling om langer te leven al bestaat’, zegt Henk-Jan Aanstoot, kinderarts en medisch directeur van diabeteskliniek Diabeter in een reactie op het onderzoek. ‘Alleen kiezen we in Nederland er nog voor om die technologie niet te vergoeden voor iedereen die dat nodig heeft.’

Mensen met diabetes leven korter en we kiezen ervoor om daar niks aan te doen.

Achterhaald beleid

In een reactie op het RIVM-onderzoek trekt Aanstoot - samen met Diabetesvereniging Nederland en Sensorvergoeding.nl - ten strijde tegen het ‘achterhaalde’ overheidsbeleid dat de toegang beperkt tot technologie die de levensverwachting en -kwaliteit van mensen met type 1 diabetes zo veel beter kan maken. ‘We weten al jaren dat complicaties als hartziekten en beroertes en daarmee veel leed en vroegtijdig overlijden, het gevolg kunnen zijn van schommelende bloedglucosewaardes. Het ergste is, de technologie om die schommelende waardes te stabiliseren is er al, alleen hebben we in Nederland forse beperkingen in de vergoeding daarvan. Dus blijven veel mensen met type 1 diabetes ervan verstoken, met alle mogelijke gevolgen voor hun kwaliteit van leven en levensverwachting.’

Volgens Aanstoot is de tijd voorbij dat Nederland deze cijfers voor lief blijft nemen terwijl er een oplossing is. ‘Hoe langer we wachten, hoe meer levensjaren en kwaliteit van leven van mensen met type 1 diabetes verloren gaan.'

Lees het verhaal van Thomas: ‘Zonder insuline zou ik misschien niet meer zijn’

Lees het verhaal van Jen: ‘Nu kan ik weer genieten van eten’

De Horizonscan van het Zorginstituut geeft ieder jaar een overzicht van innovatieve geneesmiddelen die binnen enkele jaren op de markt worden verwacht. De Horizonscan richt zich op geneesmiddelen binnen en buiten het ziekenhuis.

De komende tijd worden de meeste geneesmiddelen verwacht voor huidziekten, bacteriële infecties en diabetes. Ook voor kanker worden veel nieuwe geneesmiddelen verwacht.

BRON: MedicijnMonitor 2021 Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Infografic: ziektes met meeste verwachte geneesmiddelen in aantocht.