20-08-2019

Wij geven niet op tot er vaccins zijn tegen levensbedreigende infectieziekten

Vaccins hebben wereldwijd voor grote vooruitgang gezorgd bij het terugdringen van de dreiging van ziekten. ‘Het is onze plicht om de meest kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen, zodat iedereen kan profiteren van een betere gezondheid.’

Aan het woord zijn Hanneke Schuitemaker, Head of Viral Vaccine Discovery and Translational Medicine en Disease Area Stronghold Leader for Viral Vaccines bij Janssen Vaccines & Prevention en haar collega Jan Poolman, Head of Bacterial Vaccines Discovery and Early Development en Bacterial Vaccines Disease Area Stronghold Leader.

Overlijden voorkomen
Schuitemaker is verantwoordelijk voor Janssens programma’s voor virale vaccins, zoals HIV, Respiratory syncytial virus (RSV), ebola en zika. ‘Vaccins behoren tot de belangrijkste verbeteringen op het gebied van volksgezondheid van deze tijd; volgens cijfers van de World Health Organization voorkomen vaccins elk jaar dat tot wel drie miljoen mensen overlijden aan ernstige besmettelijke ziekten.’

Toewijding
Poolman richt zich onder andere op de ontwikkeling van een vaccin tegen ExPEC (extra-intestinale pathogene Escherichia coli), een wijdverbreide resistente vorm van E. coli. ‘Met een vaccin tegen ExPEC kunnen we oudere volwassenen helpen beschermen tegen het risico om een veelal slopende ziekte te krijgen en meer jaren in goede gezondheid te blijven. Poolman: ‘Dagelijks werken we met grote inspanning en toewijding aan de ontwikkeling van vaccins, met als doel tegemoet te komen aan onvervulde medische behoeften, zoals een oplossing vinden voor het probleem van antimicrobiële resistentie (AMR).’

#WijGevenNietOp
De belofte van Hanneke Schuitemaker en Jan Poolman is onderdeel van de campagne #WijGevenNietOp, waarin medewerkers van geneesmiddelenbedrijven vertellen over hun toewijding bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen ziektes waarvan we vandaag de strijd nog verliezen. Lees het hele verhaal van Hanneke en Jan op de site WeWordenBeter.