14-09-2021

Wim de Haart: Betrek artsen vroegtijdig bij innovaties

Wim de Haart_nieuwe huisstijl 2021
Als de farmaceutische sector specialisten al in een vroegtijdig stadium – liefst voor registratie – mag betrekken bij innovatieve behandelingen, dan vinden nieuwe geneesmiddelen sneller de weg naar de patiënt. Het vergroot de kans dat artsen nieuwe geneesmiddelen sneller voorschrijven aan patiënten. De Horizonscan kan daarbij een goed startpunt zijn.

Dat zegt Wim de Haart, manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen, in reactie op een onderzoek naar voorschrijfbeleid dat vorige week verscheen in de Volkskrant. Daaruit kwam naar voren dat een nieuwe, bewezen effectieve en in de behandelrichtlijn opgenomen combinatietherapie voor darmkanker, de afgelopen paar jaar slechts aan 13% van de patiënten werd voorgeschreven. Pas toen de oncologen over de nieuwe behandeling hoorden van een gespecialiseerde collega, raakten zij overtuigd van de waarde van de behandeling.

Vertraging

‘Helaas leiden “irrationele factoren” tot onbedoelde vertraging in de spreekkamer. En de patiënten zijn hiervan de dupe’, zegt De Haart. Hij herkent het beeld dat Nederland achterloopt bij het daadwerkelijk voorschrijven van nieuwe behandelingen. Uit een vorig jaar verschenen onderzoek van Vintura blijkt dat Nederland van tien Europese landen als slechtste uit de bus komt, als wordt gekeken naar het voorschrijven van nieuwe kankermedicijnen. ‘Uiteraard is het geen onwil van artsen. De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat het nauwelijks doenlijk is om up-to-date te zijn. Het maakt vooral duidelijk hoe belangrijk het is dat artsen al in een vroegtijdig stadium op de hoogte worden gebracht en ervaring kunnen opdoen met nieuwe therapieën.’

Horizonscan

Startsein van informatie-overdracht tussen artsen en farmaceutische bedrijven kan vroegtijdig plaatsvinden, ruim voordat een nieuwe middel wordt goedgekeurd door de EMA, vindt De Haart. ‘Triage op basis van de Horizonscan is hier een uitstekend middel voor. En betrek de farmaceutische bedrijven hierbij.’ De Horizonscan geeft tot twee jaar voor EMA-registratie een goed inzicht in de nieuwe geneesmiddelen die beschikbaar komen.

Klinisch onderzoek

Nog beter is het als artsen al ervaring kunnen opdoen met innovatieve behandelingen tijdens klinisch onderzoek. Dat zorgt voor up-to-date expertise en een sneller gebruik van innovatieve geneesmiddelen, als zij eenmaal de markt bereiken. Een belangrijke reden om meer klinisch onderzoek naar ons land te halen, vindt De Haart. ‘Hoewel er heel veel informatie beschikbaar is op het moment dat een medicijn wordt toegelaten en opgenomen in de behandelrichtlijn, blijkt ook uit het Utrechtse onderzoek hoe belangrijk informatie-overdracht is bij voorschrijfgedrag door artsen. Door in een vroeg stadium mee te doen aan medicijnonderzoek, kunnen eerder ervaringen worden gedeeld onder artsen. Daardoor krijgen meer patiënten snel een nieuw geneesmiddel. En dat is pure winst voor de patiënt.”

Artikel Volkskrant ‘Waarom bewezen effectieve nieuwe kankermedicijnen toch lang niet worden gebruikt’