11-06-2019

Wim de Haart manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen

Wim de Haart_nieuwe huisstijl 2021
Op 15 juni treedt Wim de Haart in dienst bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen als manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen. Hij volgt hiermee Jan Oltvoort op, die per 1 september met pensioen gaat.

Wim de Haart werkte zestien jaar voor het ministerie van Volksgezondheid. Hier vervulde hij diverse leidinggevende functies. Zo was hij verantwoordelijk voor de financieel-economische paragraaf van de Zorgverzekeringswet, projectleider Wet langdurige zorg, verantwoordelijk voor de financiering van zorgverzekeraars. Vanaf 2016 was De Haart bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie verantwoordelijk voor het geneesmiddelenbeleid in de volle breedte, van markttoelating, Wet geneesmiddelenprijzen, tot veilig gebruik geneesmiddelen.

Speerpunten

Bij de Vereniging wordt De Haart manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen. Hij gaat zich onder andere bezighouden met de bekostiging van de zorg en financiële stromen daarbinnen, om te komen tot een toekomstbestendig financieringssysteem, in bijzonder geneesmiddelen. 'Met mijn overstap naar de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen kies ik bewust voor samenwerken, in plaats van aansturen, voor inhoud, strategie en beïnvloeden', aldus De Haart.