05-09-2019

Wim Groot: ‘Kosten geneesmiddelen Nederland relatief laag’

De groei van geneesmiddelenuitgaven in Nederland is al twintig jaar lager dan de gemiddelde groei van zorguitgaven. Dat zegt Wim Groot, hoogleraar Gezondheidseconomie (Universiteit Maastricht) in een analyse van RTLZ over de betaalbaarheid over de zorg.

De kosten van geneesmiddelen zijn volgens Groot relatief laag, ondanks enkele uitschieters. De betaalbaarheid van het zorgstelsel komt dan ook niet in het geding door dure medicijnen, stelt hij. ‘De ziekenhuiskosten zijn bijvoorbeeld veel harder gestegen dan die van geneesmiddelen. Dure medicijnen vormen bovendien minder dan 3% van de totale zorgkosten.’

Definitie dure medicijnen
Een geneesmiddel wordt als ‘duur’ beschouwd als het meer dan 1.000 euro per patiënt per jaar kost en als het voor ziekenhuizen lastig is te bekostigen vanuit hun algemene budget, legt RTLZ uit. In dat geval kunnen ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen een aanvraag doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit om het geneesmiddel als ‘duur’ te classificeren. Het middel krijgt dan het label ‘add-on’. De dure medicijnen op de add-on-lijst worden apart bekostigd, maar vallen binnen het algemene ziekenhuisbudget.

Totale medicijnuitgaven
Als wordt gekeken naar het aandeel van geneesmiddelen in het totale zorgbudget, dan daalde dit aandeel in de afgelopen tien jaar van 8,9% naar 7,3%. Dit komt door de snellere stijging van andere zorgkosten. In diezelfde periode namen de totale overheidsuitgaven aan zorg toe van 56 naar 78 miljard euro. De uitgaven voor medicijnen namen tussen 2008 en 2018 aanzienlijk minder toe: van 4,9 naar 5,7 miljard euro (bron: Medicijn Monitor 2019-2020).

Gezondheidswinst
Groot wijst verder in zijn betoog op RTLZ op de gezondheidswinst die dankzij geneesmiddelen wordt gerealiseerd. ‘Bovendien wordt er op andere kosten bespaard. Zo hoeven maagzweren bijvoorbeeld nauwelijks meer geopereerd te worden; patiënten krijgen daar medicijnen voor. De baten van veel geneesmiddelen zijn enorm groot.’

Artikel RTLZ ‘Maken dure medicijnen ons zorgstelsel onbetaalbaar?’