09-06-2020

Woensdag lancering nieuwe Horizonscan

Het Zorginstituut Nederland publiceert 10 juni de nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen. De Horizonscan maakt duidelijk welke innovatieve geneesmiddelen op de markt komen en wat de mogelijke budgetimpact is van deze medicijnen.

Leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen leverden de afgelopen maanden input voor de Horizonscan. Dit overzicht laat zien welke intramurale en extramurale geneesmiddelen er de komende twee jaar naar verwachting op de markt komen. Dit zorgt ervoor dat patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen snel op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van de innovatieve geneesmiddelen, zodat zij zich hier tijdig op kunnen voorbereiden.

Horizonscan 2019
In de Horizonscan die eind 2019 werd gepubliceerd had 39% van de geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen in klinische studies betrekking op oncologie en hematologie, 47% was gericht op behandeling van neurologische aandoeningen en 29% voor chronische aandoeningen.

Toegang versnellen
De Horizonscan biedt de mogelijkheid om de toegang tot nieuwe geneesmiddelen aanzienlijk te versnellen. Daarbij is het wel van belang dat geneesmiddelenbedrijven betrokken zijn bij de duiding van de data in de scan. Zo ontstaat er al in een eerder stadium goed zicht op de impact van geneesmiddelen die de komende jaren op de markt komen. ‘We vinden dat het moment van registratie niet langer het startsein hoeft te zijn voor procedures van markttoelating of onderhandelingen over de vergoeding’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Daarom is de VIG enthousiast over de pilot Parallelle Procedures, waarmee het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Zorginstituut Nederland (ZIN) eind 2019 zijn gestart.’