07-09-2021

Workshop Carmen van Vilsteren: ‘Durf concurrerend te zijn’

Carmen van Vilsteren sep 2021 ovv Bart van Overbeeke Fotografie
Als boegbeeld van de LSH-sector in Nederland is Carmen van Vilsteren nauw betrokken bij de ambitie ‘Boston aan de Noordzee’. Tijdens de VIG Medicijndialoog op 7 oktober leidt ze daarom de inspiratieworkshop ‘Durf concurrerend te zijn’.

(Fotografie: Bart van Overbeeke)
‘Momenteel besteed ik veel tijd en energie aan de implementatie van het missie-gedreven innovatiebeleid voor Gezondheid en Zorg van het huidige kabinet’, zegt Van Vilsteren. Belangrijk doel in dit beleid is om te realiseren dat Nederlanders in 2040 vijf jaar langer in goede gezondheid leven. En dat de verschillen in gezonde levensverwachting dan met 30% zijn gereduceerd.

Groeifonds

‘Dat leidt tot een aantal mooie, inspirerende publiek-private samenwerkingen’, zegt Van Vilsteren. ‘Zoals bijvoorbeeld ABOARD, het project waar met een grootschalig multidisciplinair consortium, inclusief de VIG, wordt gewerkt aan preventie, predictie en diagnostiek van de ziekte van Alzheimer. Daar zijn we vanuit de Topsector LSH actief bij betrokken.’
Van Vilsteren is verder – samen met Nico van Meeteren en vele anderen – momenteel bezig met een aantal voorstellen voor het Groeifonds, zoals het voorstel Pandemic preparedness & response.
‘Dat sluit perfect aan bij het thema van de VIG Medicijndialoog, Boston aan de Noordzee. Een sterke geneesmiddelensector op eigen bodem kan natuurlijk niet alle ellende voorkomen. Maar het maakt ons land wel een stuk gezonder, weerbaarder en welvarender.’

Hobbels overwinnen

Welke input wil ze ophalen in de online inspiratieworkshop ‘Durf concurrerend te zijn?’, op 7 oktober tussen 11.00 en 12.00 uur? ‘Onze start-ups blijken te vaak in de academische omgeving hangen. Ik zou ze willen uitdagen om de sprong te maken, om zichzelf los te knippen van de universiteit en het ondernemerschap überhaupt aan te gaan. Zo breng je mooie innovaties daadwerkelijk naar de patiënt. Welke hobbels zijn daarvoor nu nog op deze route? En hoe kunnen we ze overwinnen? Dat is één van de onderwerpen die ik met deelnemers aan de workshop wil bespreken.’

Eigen klasse

‘Verder wil ik de unieke sterke punten van Nederland boven water halen en benadrukken. Boston is natuurlijk een mooi rolmodel, maar we moeten vooral niet proberen The Greater Boston Area exact te kopiëren. Het valt mij bijvoorbeeld op dat er in Nederland weinig windowdressing is, terwijl hier juist veel échte samenwerking is tussen bijvoorbeeld universiteiten en bedrijven. Dat is onze eigen klasse. Bovendien zie ik net buiten Nederland, binnen de Benelux, nog volop kansen om intensiever samen te werken. Dat wil ik ook agenderen in de workshop.’

Nieuw kabinet

Per saldo wil Carmen van Vilsteren – net als de andere drie workshopleiders – een aantal tips voor het nieuwe kabinet ophalen om van ons land het Boston aan de Noordzee te maken.
De output van de workshops wordt op 7 oktober ’s middags besproken in het plenaire online deel, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Key note speaker in dat middagdeel is voormalig minister-president prof. dr. Jan Peter Balkenende.

VIG Medicijndialoog: meer info en aanmelden