28-09-2021

Workshop Thomas Grosfeld: Ondernemerschap en vestigingsklimaat

Thomas Grosfeld
Als teammanager Economie bij VNO-NCW is Thomas Grosfeld nauw betrokken bij de ambitie ‘Boston aan de Noordzee’. Tijdens de VIG Medicijndialoog op 7 oktober leidt hij de inspiratieworkshop ‘Ondernemerschap en vestigingsklimaat’. ‘Dit vraagt om een meerjarige inzet.’

‘Wat me op dit moment echt na aan het hart gaat, is ons vestigingsklimaat. Een goed vestigingsklimaat is een hoeksteen voor echte brede welvaart. Ingrid Thijssen [voorzitter VNO-NCW, red] sprak recentelijk van “betonrot in dit klimaat”. Zo op het eerste gezicht oogt het goed, de lijstjes zien er overtuigend uit, maar de overall trend niet. Veel landen om ons heen trekken een been bij, met uitgebreide investeringen en maatregelen. Tegelijkertijd is in Nederland sprake van een verslechtering, met afnemende onderwijsscores, te weinig woningen, schaarste aan goed opgeleide mensen en achterblijvende investeringen in innovatie, duurzaamheid en bereikbaarheid. Samen met vijftig burgemeesters hebben we in een manifest onze zorgen geuit over deze ontwikkeling.’

Meerjarige inzet

Grosfeld vindt dat het vestigingsklimaat echt topprioriteit moet worden. ‘Het gemak waarmee in de politieke beschouwingen met verhoging van de winstbelasting wordt gestrooid, is weinig hoopgevend’, zegt hij bezorgd. ‘Het is een aloude wijsheid, maar nog steeds waar: om geld uit te geven moet je het wel eerst verdienen. Dat vraagt om een echt meerjarige inzet op de punten waar Nederland echt goed in is. Dan komen de topsectoren, waaronder life sciences & health-sector natuurlijk ook al snel in beeld.’

Het is een aloude wijsheid, maar nog steeds waar: om geld uit te geven moet je het wel eerst verdienen

Stabiliteit

Grosfeld heeft zelf wel een aantal adviezen voor de overheid om het ondernemerschap en vestigingsklimaat te stimuleren. ‘Ten eerste, stop met het huidige fiscale jojobeleid, dat is funest voor investeringen en het vertrouwen bij ondernemers. Het gebeurt te vaak dat Nederland maatregelen neemt met terugwerkende kracht. Dat is echt slecht voor het vertrouwen in ons land. Verder zijn familiebedrijven bijvoorbeeld erg bezorgd over zaken als de bedrijfsopvolgingsregeling. Stabiliteit dat is wat ondernemers willen.’

Integraal beleid

Daarom is het ook zo belangrijk dat de overheid een integraal beleid voert, vindt Grosfeld. ‘Dus ja, ik ben vóór extra investeringen in bijvoorbeeld life sciences & health, maar zorg dan ook dat de rest van het beleid dezelfde kant op wijst. Dus niet remmen en gasgeven tegelijkertijd.’ Daar staat tegenover dat de sector zelf ook beter kan samenwerken. Grosfeld: ‘Waarom zouden we bijvoorbeeld zoveel verschillende voorstellen tegelijkertijd indienen bij het Groeifonds. Werk samen, maak een gezamenlijke agenda. Daar valt nog winst te behalen.’

Praktijkvoorbeelden

Welke input wil Grosfeld ophalen in de online workshop ‘Ondernemerschap en vestigingsklimaat’ op 7 oktober? ‘Ik hoop veel voorbeelden uit de praktijk te horen die ik mee kan nemen in de lobby in Den haag om te werken aan échte verbeteringen.’

De output van de inspiratieworkshops in de ochtend wordt ’s middags besproken in het plenaire online deel, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Key note speaker in dat middagdeel is voormalig minister-president prof. dr. Jan Peter Balkenende.

VIG Medicijndialoog: meer info en aanmelden