27-10-2020

Workshop: waar staan we met medicijnontwikkeling dementie?

Hét medicijn voor dementie is er nog niet, maar er gloort hoop. Er zijn 121 geneesmiddelen in onderzoek. Maar zijn we hier wel klaar voor? Hans van Loenen (medisch directeur Biogen) en Gerard Schouw (directeur VIG) geven er 5 november een workshop over.

Van Loenen en Schouw geven de workshop tijdens het Jaarevent van Deltaplan Dementie, dat dit jaar drie dagen beslaat: 3, 4 en 5 november. De workshops duren 50 minuten en worden online gegeven.

Pijplijn

De 121 medicijnen in de pijplijn, zoals vermeld in een publicatie van Cummings uit juli 2020, zijn te verdelen in verschillende categorieën. Zo zijn er disease-modifying treatments (DMT’s), waarbij het doel is in te grijpen op het onderliggende ziekteproces. Het geneesmiddel moet ervoor zorgen dat de ziekte niet erger wordt of dat de achteruitgang minder snel verloopt. Bij DMT’s vormen de eiwitten amyloïde en tau vaak het aangrijpingspunt.
Bij symptomatische behandelen wordt een andere insteek gekozen. Het doel is dan om specifieke symptomen van Alzheimer te behandelen. Het onderliggende ziekteproces gaat dan nog steeds door, maar door bepaalde symptomen te behandelen, krijgen patiënten een betere kwaliteit van leven.

Tijdens de workshop gaat Hans van Loenen dieper in op de verschillende soorten medicijnen en legt hij uit dat er de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet bij de zoektocht naar medicijnen.

Alle hens aan dek
Gerard Schouw gaat tijdens de workshop onder meer in op de Nationale Dementiestrategie die het kabinet in september presenteerde. Hij zal ook ingaan op de ernst en urgentie van het ziektebeeld.
In Nederland lijden nu zo’n 280.000 mensen aan dementie. Als de huidige trends doorzetten, zullen dat er in 2040 meer dan een half miljoen zijn. De ziekte zal dan verantwoordelijk zijn voor één op de vier sterfgevallen in ons land.
De jaarlijkse uitgaven voor dementie bedragen € 6,6 miljard, vergelijkbaar met het totale geneesmiddelenbudget. Daarmee is het nu al de duurste aandoening. Het kabinet verwacht dat die uitgaven zullen stijgen naar zo’n € 15 miljard in 2040. Ter vergelijking: dat is hoger dan het huidige budget van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
‘Alle hens aan dek, dát moet nu het motto zijn’, zegt Schouw. ‘We kunnen ons vandaag al voorbereiden op de medicijnen van morgen. De Nationale Dementiestrategie vormt daarvoor een uitstekende basis, maar verdere aanscherpingen zijn nodig.’

Aanmelden

Van Loenen en Schouw geven hun workshop op donderdag 5 november van 13.00 tot 13.50 uur, online. Ze maken deel uit van workshopronde 3, met workshopnummer 20. Deelnemers kunnen via de chat vragen stellen. Aanmelden kan nog!

Aanmelden voor de workshop ‘Medicijnontwikkeling, waar staan we nu?’

Programma Jaarevent Deltaplan Dementie