23-04-2021

World Immunization Week: ‘Vaccines bring us closer’

Van 24 tot en met 30 april is het World Immunization Week. Deze week wil de World Health Organization (WHO) laten zien dat vaccins ons beschermen tegen infectieziekten en veel bijdragen aan onze gezondheid. Het thema is: ‘Vaccines bring us closer’.

Al meer dan 200 jaar beschermen vaccins ons tegen ziekten die levens bedreigen en onze ontwikkeling belemmeren. Vaccinatieprogramma’s hebben een grote impact gehad op het verlagen van sterftecijfers van infectieziekten. Vóór de coronacrisis gold al dat jaarlijks wereldwijd 2 tot 3 miljoen levens worden gered door vaccins. Dat aantal is door de introductie van coronavaccins uiteraard enorm toegenomen.


Verdwenen ziektes

In Nederland zijn door vaccinatie ziektes als difterie en tetanus nagenoeg verdwenen en polio, mazelen, bof en rode hond zeldzaam geworden. Vaccins redden niet alleen levens. Ook verlichten ze de druk op het gezondheidssysteem en -budget. Dit maakt het mogelijk om geld vrij te maken voor andere gebieden in de zorg. Daarom heeft de WHO verklaard dat na schoon drinkwater vaccins de grootste impact op de mondiale gezondheid hebben.

Beschermd

In 2021 zet de WHO zich wereldwijd in voor een groter vertrouwen in (en acceptatie van) vaccins. Verder ijvert de WHO voor meer investeringen in vaccinontwikkeling én voor een betere mondiale toegang tot vaccins.
Hoewel vaccins geen wondermiddel zijn, helpen ze ons vooruitgang te boeken op weg naar een wereld waarin we weer samen kunnen zijn. De vier voor Europa goedgekeurde coronavaccins (Pfizer/ BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen) zorgen ervoor dat steeds meer mensen beschermd zijn tegen ernstige verschijnselen van COVID-19. Ingeënte mensen hoeven niet of nauwelijks nog in het ziekenhuis te worden opgenomen, omdat zij na vaccinatie geen COVID-19 meer krijgen, of er alleen milde symptomen van hebben.

#teamvaccines
Vaccins zijn dus een cruciaal nieuw instrument in de strijd tegen COVID-19, net als maatregelen zoals afstand houden en handen wassen. Dat vraagt een inspanning van talloze overheden, bedrijven en mensen, over de hele wereld.
IFPMA, de wereldwijde brancheorganisatie van geneesmiddelenbedrijven, is begin 2021 een social media campagne gestart: #teamvaccines. Doel van deze campagne is om, geheel in lijn met de doelen van de WHO, het vertrouwen in vaccins te vergroten. De campagne draait om persoonlijke verhalen. Alleen samen kunnen we een einde maken aan de COVID-19 pandemie en een gezondere wereld voor iedereen bewerkstelligen!

WHO bericht: ‘Vaccines bring us closer’

Coronavaccins: vragen en antwoorden

Blog Sue Springer | Therapy Lead Vaccines & Infectious Diseases MSD Nederland
'Ieder vaccin staat aan de basis van geluk en liefde.'