23-03-2021

YIM geeft gastcollege aan topstudenten Erasmus Universiteit

Erwin Vermeulen en Aziz Ait Bari
Hoe wordt een geneesmiddel ontwikkeld? Hoe gaat registratie en markttoelating in zijn werk? Hoe ziet de totale levenscyclus van een geneesmiddel eruit en hoe kunnen we die duurzamer maken?

Op deze vragen gaven Aziz Ait-Bari en Erwin Vermeulen namens de Young Innovators of Medicines (YIM) antwoord tijdens een gastcollege op 19 maart aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. YIM is het netwerk van young professionals van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Aziz Ait-Bari werkt bij Ferring als accountmanager gastro-enterologie. Erwin Vermeulen is bij de VIG werkzaam als beleidsadviseur Innovatie.

Health Policy & Management

Het gastcollege is onderdeel van het Honours programma Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit. Excellente studenten volgen tijdens dit programma een reeks gastcolleges over de geneesmiddelensector ter voorbereiding op hun loopbaan als beleidsmaker. In het vak worden verschillende perspectieven rondom zorg, gezondheid en economie bij elkaar gebracht.

Een weg vol obstakels

‘Het kost gemiddeld 2,2 miljard euro en 12 jaar om een nieuw geneesmiddel te ontwikkelen, te testen en bij de patiënt te brengen’, vertelde Vermeulen. ‘Toch zijn er ruim 18.000 geneesmiddelen in ontwikkeling’. Ait-Bari vult aan: ‘Een geneesmiddel is pas geslaagd als de patiënt het kan gebruiken. Niet alle 18.000 geneesmiddelen in de pijplijn komen ook daadwerkelijk op de markt. In 2020 keurde het EMA 97 nieuwe geneesmiddelen goed.’

Duurzaamheid

Geneesmiddelen hebben grote waarde voor patiënten, maar ook impact op het milieu. Jaarlijks worden er bijvoorbeeld 1,6 miljoen doosjes medicijnen vernietigd in de distributiefase. Dat is zonde. De milieu-impact moet daarom tot een minimum worden beperkt. Ait-Bari en Vermeulen vroegen studenten naar mogelijke oplossingen om de medicijnketen duurzamer te maken en daagden hen uit mee te denken met voorbeelden uit de praktijk. Tot slot vertelden zij ook welke initiatieven geneesmiddelenbedrijven op dit moment nemen om de medicijnketen te verduurzamen, en welke uitdagingen zij daarbij tegen komen.