06-10-2020

Zestien geneesmiddelenbedrijven beloven versnelling COVID-19 samenwerking

Zestien geneesmiddelenbedrijven en de Bill and Melinda Gates Foundation hebben een verklaring ondertekend waarin ze hun belofte herhalen samen te werken om de toegang tot behandelingen voor COVID-19 te versnellen.

Onder andere AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eisai, Eli Lilly, Gilead, GSK, Johnson & Johnson, Merck, MSD, Novartis, Pfizer, Roche en Sanofi, zetten vorige week hun handtekening onder de verklaring. Daarin zeggen ze toe ‘zich in te zetten voor wereldwijde toegang tot diagnostiek, behandelingen en vaccins, door samenwerking met wetenschap, overheden en de filantropische sector’.

De inspanningen van de zestien geneesmiddelen richten zich op vijf punten:

  • Ontwikkelen van innovaties voor patiënten wereldwijd.
  • Streven naar tijdige beschikbaarheid.
  • Mogelijk maken van betaalbaarheid voor lagere inkomenslanden.
  • Ondersteunen van een effectieve en rechtvaardige verdeling van deze innovaties over de hele wereld.
  • Het vertrouwen behouden van het publiek in onze innovaties.

Steun
De geneesmiddelenbedrijven geven aan dat ze dit niet alleen kunnen. ‘De bovenstaande toezeggingen zullen alleen levens redden als de partners in het gehele traject van ontwikkeling samenwerken.’ Daarvoor zijn op wereldschaal ook extra (financiële) middelen, infrastructuur, ondersteuning en samenwerking nodig op het gebied van de rechtspraak bijvoorbeeld, geven de bedrijven aan. Ze roepen daarom regeringen, overheden, bedrijven, NGO's en anderen hun samenwerk met de geneesmiddelensector te bestendigen.

Persbericht: Commitments to Expanded Global Access for COVID-19 Diagnostics, Therapeutics, and Vaccines