21-06-2019

Zorgbudget rijst niet de pan uit door medicijnen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen benadrukt dat medicijnen niet de aanjager zijn van de kostenstijging in de zorg, waarover het CBS vrijdag berichtte. Medicijnen beslaan maar 7 % van het zorgbudget, en groeien minder dan het zorggemiddelde.

Bovendien is het discutabel om te stellen dat de zorgkosten de pan uitrijzen, zoals sommige media stellen. Ze stijgen weliswaar in absolute zin, maar groeien minder snel dan de economie. Het aandeel van zorguitgaven in onze economie is zelfs de afgelopen tien jaar niet zo laag geweest.

Kinderopvang

De totale zorguitgaven stegen met 3,1%. Bij het onderdeel medicijnuitgaven was de groei 2%. De totale zorgkosten stegen in 2018 met € 3 miljard naar € 100 miljard, schrijft het CBS.
Die stijging komt vooral door kinderopvang, ouderenzorg en huisartsenzorg. De groei van de zorguitgaven heeft ook te maken met een toename van het aantal mensen dat werkt in de gezondheids- en welzijnszorg. Eind vorig jaar waren dat er 38.000 meer dan een jaar eerder.

Binnenlands product
Volgens internationale richtlijnen worden de uitgaven voor welzijn en kinderopvang niet meegeteld in het totale zorgbudget. Na aftrek van die posten bedroegen de zorguitgaven in ons land vorig jaar € 76,9 miljard. Dat is 9,9% van het bruto binnenlands product. Daarmee was 2018 het eerste jaar na 2008 waarin dit aandeel onder de 10% bleef.

Medicijnen
Volgens eigen cijfers van de geneesmiddelensector gaf Nederland vorig jaar € 5,7 miljard uit aan medicijnen. Dat is 7,4% van het zorgbudget zónder welzijn en kinderopvang.

CBS bericht