Visiedocument Young Innovators of Medicines 2021

Een nieuw begin in gedeeld vertrouwen. Breuk met het verleden.

Coverfoto 2 2021-03-19 150632
Coverfoto 2021-03-19 150345

Een nieuw begin in gedeeld vertrouwen. Breuk met het verleden.

In deze tweede editie van het Visiedocument hebben de Young Innovators bestaande en nieuwe inzichten en aanbevelingen verzameld. Daarbij staan drie thema’s centraal: Waardegedreven zorg, Toekomstbestendige zorg, en Samenwerking.