Behandelrichtlijnen

Behandelrichtlijnen

Behandelrichtlijnen bieden artsen houvast bij het stellen van diagnoses, het maken van een behandelplan en het voorschrijven van geneesmiddelen. Ze zijn gebaseerd op getoetste en gepubliceerde wetenschappelijke inzichten en worden veelal gemaakt door wetenschappelijke artsenorganisaties, in samenspraak met patiëntenorganisaties.

Geneesmiddelenbedrijven beschikken over wetenschappelijke informatie die waardevol is voor de opstellers van behandelrichtlijnen en daarmee ook voor de patiëntenzorg. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen bundelt deze informatie en overhandigt deze aan opstellers van behandelrichtlijnen.

Spelregels richtlijnontwikkeling
In samenspraak met de opstellers van behandelrichtlijnen zijn spelregels ontwikkeld over de bijdrage van geneesmiddelenbedrijven aan het proces van richtlijnontwikkeling. De inhoud van de richtlijnen is een zaak van onafhankelijke commissies zonder binding met geneesmiddelenbedrijven. De onafhankelijkheid van het proces moet gewaarborgd zijn.

Richtlijninstanties
Meer informatie over het opstellen, het actualiseren én de inhoud van richtlijnen is te vinden bij de instanties die hierin de regie voeren. Hieronder een aantal doorverwijzingen:

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Naast de NHG-Standaarden over grote onderwerpen, ontwikkelde het NHG behandelrichtlijnen voor kleinere aandoeningen. Deze gaan over alledaagse en minder alledaagse aandoeningen.

Federatie Medisch Specialisten (FMS)
In de Richtlijnendatabase zijn medische richtlijnen voor de tweede lijn te vinden. Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk. Richtlijnen die de beroepsgroep heeft opgesteld en geautoriseerd, zijn het uitgangspunt bij medisch handelen. De richtlijnen zijn modulair opgebouwd, zodat relevante informatie in een paar klikken gevonden kan worden.

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
IKNL voert de regie over de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg. U kunt deze richtlijnen raadplegen op Oncoline. Op Oncoline staat ook een overzicht van richtlijnen die in ontwikkeling zijn.

Behandelrichtlijnen: uitgangspunten voor de geneesmiddelensector