Goed gebruik geneesmiddelen

Goed gebruik geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen werkt samen met andere zorgpartijen aan een goed gebruik van geneesmiddelen. Het volgen en verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen is daarom van groot belang.

De Vereniging neemt samen met verschillende zorgpartijen deel aan het door ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Dit initiatief stimuleert de beantwoording van vragen over therapietrouw en verspilling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onderzoek, praktijkprojecten, presentaties, congressen en het bijeenbrengen van betrokken partijen. Ook neemt de Vereniging deel aan initiatieven die verspilling tegengaan, zoals inzamelpunten voor niet-gebruikte geneesmiddelen.

Therapietrouw
Voor alle aandoeningen is het voor de patiënt van groot belang om de medicijnen in de juiste dosis en op het juiste moment in te nemen. Hoewel dit logisch klinkt, blijken veel patiënten dit in de praktijk te vergeten. Dit kan tot gevolg hebben dat de behandeling minder of niet effectief is. Dit kan leiden tot een vermindering van de kwaliteit van leven en minder goede gezondheidsuitkomsten. Hierdoor kunnen bestaande gezondheidsproblemen verergeren of nieuwe problemen ontstaan. Geneesmiddelenbedrijven, artsen, patiëntenorganisaties en organisaties in de zorg spannen zich gezamenlijk in om therapietrouw te bevorderen.

Doelmatiger voorschrijven
Daarnaast zijn er volop ontwikkelingen bezig op het gebied van diagnostiek. Ieder mens heeft een ander genetisch profiel en stofwisseling. Door voorafgaand aan een behandeling beter in te kunnen schatten of een geneesmiddel zal werken voor bepaalde mensen, kunnen artsen veel doelmatiger medicijnen voorschrijven.

Data belangrijker
In gevallen waar voorafgaand aan de behandeling niet kan worden bepaald of een geneesmiddel zal werken, is het vergaren van real world data steeds belangrijker. Real world data bieden inzicht in de werking van het geneesmiddel in de praktijk en helpen bij het zo doelmatig mogelijk inzetten van geneesmiddelen. De Vereniging zet daarom actief in op deze ontwikkelingen.