Preventie

Preventie

Er is in de zorg steeds meer aandacht voor het voorkomen en voorspellen van ziekten, naast genezen en behandelen. Door preventieve interventies kunnen mensen in verschillende stadia van ziekten geholpen worden. Dit vraagt ook een andere rol van geneesmiddelenbedrijven.

Met behulp van vaccins zijn er met succes ziekten uitgeroeid uit de maatschappij. Maar ook op kleinere schaal kunnen preventieve interventies van belang zijn.

Preventieve interventies
Zo kunnen mensen die, bijvoorbeeld op basis van hun DNA, tot een risicogroep behoren toch worden geholpen met behulp van preventieve interventies. Of patiënten die al in een later stadium van hun ziekte zitten, kunnen preventieve maatregelen nemen, waardoor de groei van de ziekte geremd wordt.

Kennis inzetten
Dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen zijn er steeds meer data rond ziekten beschikbaar. Hierdoor zijn we beter in staat om verschillende aspecten rond ziekte en gezondheid te meten en voorspellen. De geneesmiddelensector bezit een schat van kennis, bijvoorbeeld over farmacotherapie, klinische studies en dataverzamelingen en -analyse. Deze kennis kan worden ingezet om preventie van ziekte te realiseren.

Ziekten bestrijden
Het is voor de geneesmiddelensector de uitdaging om een manier te vinden waarop deze kennis optimaal kan worden ingezet en complementair kan worden gemaakt aan medicijnen. Zo zullen geneesmiddelenbedrijven in de toekomst op meerdere manieren ziekten kunnen bestrijden.

Zie ook Vaccinontwikkeling

Kijk hier de VIG Talk Young over Preventie