Samenwerking patiëntenorganisaties

Samenwerking patiëntenorganisaties

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt dat patiëntenorganisaties een volwaardige partner moeten zijn voor alle partijen in de zorg.

De Vereniging vindt het dan ook van groot belang dat patiënten in alle stadia van geneesmiddelontwikkeling worden betrokken. Daarnaast vindt de Vereniging het belangrijk dat patiëntenorganisaties worden betrokken bij het opstellen van bijvoorbeeld behandelrichtlijnen en de inrichting van registries.

Professionalisering patiëntenorganisaties
De Vereniging ondersteunt patiëntenorganisaties om deze rol te vervullen. Zo is de Vereniging partner van de EUPATI NL-opleiding, de Nederlandse versie van de Europese Patiënten Academie rondom onderzoek, innovatie en ontwikkeling van geneesmiddelen. De opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van ZonMw, PGOsupport en acht innovatieve geneesmiddelenbedrijven.

Behoeften patiënten
Daarnaast stimuleert de Vereniging kennisuitwisseling tussen patiëntenorganisaties en onze leden. Zo informeert de Vereniging patiëntenorganisaties over ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van hun ziektebeeld. En kunnen geneesmiddelenontwikkelaars zich beter informeren over de behoeften van patiënten. Zo wordt aan een methode gewerkt om de behoeften van patiënten op de onderzoeksagenda van wetenschappers te krijgen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de initiatieven van de Vereniging of voor een gesprek over wat de Vereniging en patiëntenorganisaties voor elkaar kunnen betekenen, kan contact worden opgenomen met Dineke Amsing, manager Toegang en Goed Gebruik Geneesmiddelen bij de Vereniging.