Vervalste medicijnen

Vervalste medicijnen

Veel geneesmiddelen die online worden aangeboden, zijn vervalst. Deze vervalste middelen kunnen de gezondheid in gevaar brengen, omdat de kwaliteit en samenstelling niet gewaarborgd zijn.

De geneesmiddelensector heeft in februari 2019 een Europees systeem geïntroduceerd om echte medicijnen snel van vervalsingen te kunnen onderscheiden. Volgens deze Falsified Medicines Directive (FMD) moet elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa een uniek serienummer hebben dat is vastgelegd in een centrale database. Dit nummer wordt door apotheken en groothandels gecontroleerd. Dit controlesysteem is in het leven geroepen om de patiëntveiligheid te vergroten door te voorkomen dat vervalste medicijnen in het reguliere distributiekanaal terecht komen.

Nederland
De controle wordt uitgevoerd door apotheken en groothandels. In Nederland ziet de Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) toe op de uitvoering van het FMD. Sinds de invoering van het Nederlands Medicijn Verificatie Systeem, is er tot nu toe één keer een vervalste verpakking aangetroffen. De NMVO wekt nauw samen op met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, BG Pharma, KNMP en BOGIN.

Miljoenen vervalsingen
Deze maatregelen zijn noodzakelijk. De internationale politieorganisatie Interpol houdt jaarlijks een grootscheepse controle in ruim honderd landen en onderschept hierbij telkens miljoenen vervalste medicijnen. Ook werden naar aanleiding van de controles duizenden illegale internetapotheken opgedoekt. Zestig tot negentig procent van de medicijnen die via internet wordt verkocht, is vals.