Digitalisering

Vrouw digitalisering

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen erkent het belang van digitale toepassingen en wil de potentie hiervan realiseren. Digitalisering is een noodzakelijke stap om te komen van behandelen en genezen, naar het voorkomen en voorspellen van ziekten.

Zorgkwaliteit verbeteren
In andere bedrijfssectoren vinden digitale innovaties in een hoog tempo plaats. De gezondheidszorg loopt hier op achter. De Vereniging vindt dat de geneesmiddelensector de kansen die digitale innovaties te bieden hebben beter moet benutten. Dit kan een bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van zorg.

Genen uitschakelen
Als we het DNA van grote groepen mensen in biobanken opslaan, kan het met ziektebeelden van personen worden vergeleken. Op die manier kunnen we bepaalde ziekten koppelen aan specifieke genen in het DNA. Als deze genen bij mensen worden uitgeschakeld, kunnen ziektes in de toekomst verdwijnen. Digitale innovaties maken het mogelijk om zorg op individuele patiënten af te stemmen, oftewel personalised medicine.

Big data
Momenteel worden er in Nederland grote hoeveelheden gegevens bewaard, zoals patiëntgegevens, gegevens over de werking van geneesmiddelen en gezondheidsdata via wearables en andere slimme meters. Een goede structuur voor het verzamelen, bewerken en ontsluiten van deze data, ontbreekt vooralsnog.

Ziekten voorkomen
Door de grote hoeveelheden data van partijen in de geneesmiddelensector te gebruiken, kan voor bepaalde ziekten worden voorspeld welke groepen mensen risico lopen om ziek te worden. Zo kunnen deze ziekten uiteindelijk worden voorkomen. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie waarin we mensen genezen en behandelen die de ziekte al hebben.

Samenwerking vereist
Om dit voor elkaar te krijgen, is samenwerking vereist tussen verschillende partijen. De Vereniging vindt dat hiervoor een nationale data-infrastructuur moet worden gecreëerd. Ook moeten data volgens bepaalde principes worden opgeslagen, zodat verschillende partijen deze kunnen gebruiken. Daarnaast moeten er samen met overheden regels komen over de privacygevoeligheid van gegevens van mensen.

Health-RI
Nu voorspelling en preventie met behulp van digitale toepassingen aan belang winnen, is de vraag wat de geneesmiddelensector daaraan kan bijdragen. De uitdaging is om die kennis optimaal in te zetten en te delen met patiënten en andere partijen. Dit moet gebeuren binnen een toekomstbestendig en duurzaam bedrijfsmodel. Daarom ondersteunt de Vereniging het Health-RI initiatief. Dit platform ontwikkelt met verschillende stakeholders een data-infrastructuur voor onderzoeksgegevens. Binnen deze infrastructuur worden alle data door deelnemende partijen via de FAIR-principes opgeslagen, zodat alle data toegankelijk en uitwisselbaar voor geïnteresseerden.