Drug rediscovery

Drug rediscovery

Drug rediscovery is onderzoek naar nieuwe toepassingen van een bestaand geneesmiddel voor een andere indicatie. Dat kan het gevolg zijn van een toevallige ontdekking van een ‘bijwerking’ die wordt gezien bij het gebruik van een geneesmiddel. Een andere mogelijkheid is dat op basis van het onderliggende werkingsmechanisme een nieuwe toepassing wordt gevonden.

Een bestaand geneesmiddel gebruiken voor een nieuwe toepassing biedt kansen en mogelijkheden. Het is sneller en goedkoper, omdat het langdurige traject van geneesmiddelenontwikkeling niet vanaf het begin hoeft te worden gedaan. De Vereniging vindt het belangrijk dat een geneesmiddel voor deze nieuwe indicatie wordt geregistreerd en dat het niet off-label wordt voorgeschreven.

Nationaal onderzoek
Een bijzonder voorbeeld van drug rediscovery is het Drug Rediscovery Protocol (DRUP), een nationaal onderzoek naar de effectiviteit van het koppelen van tumor-kenmerken en gerichte anti-kankermedicijnen. Soms blijkt uit onderzoek dat een andere soort tumorcel dezelfde kenmerken heeft als een tumor waarvoor al een behandeling beschikbaar is. Patiënten met deze andere tumor zouden dus voordeel kunnen hebben van dat medicijn.
Maar zo’n geneesmiddel wordt alleen vergoed als het is geregistreerd voor dat type tumor. Hierdoor wordt de toegang tot geneesmiddelen beperkt. Met het DRUP-programma krijgen patiënten op basis van de kenmerken van hun tumor toegang tot therapieën die voor een andere indicatie zijn goedgekeurd. Hierdoor wordt de effectiviteit en de veiligheid van deze geneesmiddelen onderzocht.

Publiek-private samenwerking
Inmiddels zijn diverse ziekenhuizen, waaronder het Radboud UMC, het UMC Utrecht en het VUmc, aangesloten bij DRUP. Het programma wordt uitgevoerd door het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT). Hierin bundelen het Nederlands Kanker Instituut, het Erasmus MC Kanker Instituut en het UMC Utrecht hun DNA-gericht onderzoek. De eerste patiënten gebruiken nu kankergeneesmiddelen langs deze weg, en de eerste signalen van effectiviteit zijn al waarneembaar. DRUP is een mooi voorbeeld van een publiek-private samenwerking, waarvan de Vereniging een warm voorstander is.

Lees ook het artikel over DRUP ’Nieuw leven voor bestaande kanker medicijnen’ in de uitgave Mens Medicijn en Maatschappij