Personalised medicine

Personalised medicine

Geneesmiddelenbedrijven zijn volop bezig met de ontwikkeling van personalised medicine. Deze therapieën op maat bieden patiënten aanzienlijke voordelen en hebben grote gevolgen voor onze gezondheidszorg. Ook geven deze medicijnen een impuls aan het maatschappelijk debat over de kosten van geneesmiddelen.

Personalised medicine, de behandeling van de patiënt op basis van zijn unieke kenmerken, is een relatief nieuw begrip in de medische wereld. Het wordt steeds duidelijker welke invloed de individuele eigenschappen van een patiënt kunnen hebben op het ontstaan en verloop van een ziektebeeld. Het in kaart brengen van al deze factoren zorgt ervoor dat de werking van een geneesmiddel bij een individuele patiënt steeds beter kan worden voorspeld, nog voordat het medicijn wordt toegediend.

Genetische eigenschappen
Door, onder meer, erfelijke eigenschappen hebben sommige mensen bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen een grotere kans op ernstige bijwerkingen. Ook zijn bepaalde patiënten veel gevoeliger voor een geneesmiddel, waardoor zij een andere dosis of zelfs een ander medicijn nodig hebben.

Analyse tumor
Zo wordt in de oncologie steeds duidelijker dat tumoren die in een bepaald orgaan te vinden zijn, een andere genetische oorzaak kunnen hebben. Hierdoor reageren patiënten dus niet altijd goed op een bepaalde behandeling. Een genetische analyse van de tumor is dan ook eigenlijk noodzakelijk voordat een behandeling wordt gestart. Hierdoor kan het ook voorkomen dat patiënten geholpen kunnen worden met een geneesmiddel dat oorspronkelijk voor de behandeling van een andere tumor is ontwikkeld.

Optimale dosis
Bij een aantal andere medicijnen wordt voor de start van een behandeling geanalyseerd met welke snelheid een patiënt dit geneesmiddel afbreekt. Dit is voor iedere patiënt anders en afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde eiwitten in de lever. Door eerst te meten hoe snel patiënten deze middelen afbreken, kan de optimale dosis worden bepaald. Hierdoor wordt voorkomen dat een te lage dosis leidt tot afbraak van het geneesmiddel, voordat deze zijn werking in het lichaam kan doen.

Publicatie 'Op weg naar een doorbraak: visie op personalised medicine'

Zie ook Nieuwe technologieën en therapieën