Productie naar Europa

MSD 5

De productie van veel geneesmiddelen is de afgelopen jaren verplaatst van Europa naar China en India. Daardoor is Europa – ook voor cruciale geneesmiddelen – te afhankelijk geworden van die landen. Dit is extra zichtbaar geworden door de COVID-19 pandemie.

Het geneesmiddelenbeleid was de afgelopen jaren primair gericht op het onder controle houden van de uitgaven. Dat is niet alleen in Nederland, maar in veel andere Europese landen een dominant beeld. Een ongewenst effect van dit beleid is dat de productie van geneesmiddelen voor een groot deel verplaatst is naar lage-lonenlanden als India en China. Zo’n 80% van de totale productie vindt inmiddels daar plaats.

Tekorten
Hierdoor neemt het risico op tekorten van geneesmiddelen toe. Daar is de laatste jaren al sprake van, vooral bij generieke (niet-gepatenteerde) geneesmiddelen. In tijden van crisis komt daar nog een extra kwetsbaarheid bij. Zo maakte de recente uitbraak van COVID-19 duidelijk dat problemen in twee landen de medicijnproductie en -bevoorrading in de hele wereld onder druk kunnen zetten (bijvoorbeeld door exportverboden).

Productie en ontwikkeling stimuleren
De VIG vindt dat er geïnvesteerd moet worden in het vestigings- en innovatieklimaat van Europa. Dat zet geneesmiddelenbedrijven er toe aan om meer onderzoek, ontwikkeling en productie van geneesmiddelen in Europa plaats te laten vinden. Zo kan Europa weer wereldwijd vooroplopen op het gebied van medische research & development (R&D) en verminderen we onze afhankelijkheid. Een ander voordeel van Europese productie is dat we beter kunnen controleren of de productie voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen.

Oplossingsrichting

  • Het is van belang dat Nederland de bestaande productie van geneesmiddelen explicieter op waarde schat en omarmt. Daarnaast moet Nederland investeren in bestaande clusters van biotechnologie, zoals het Pivot Park en het Leiden Bio Science Park, zodat deze nog meer hotspots worden voor medicijnontwikkeling.
  • Ontwikkel een lange-termijnaanpak waarin aandacht is voor infrastructuur, human capital en innovatieprocessen binnen de productie en logistiek. Voer hiermee gericht acquisitie onder Amerikaanse en Aziatische bedrijven die naar Europa willen uitbreiden.

Als ieder Europees land een dergelijk beleid gaat voeren, dan zal deze aanpak averechts werken. Daarom moet Nederland zich sterk maken voor een Europese strategie, zodat Europa als blok een wereldwijde aanjager wordt op het gebied van geneesmiddelontwikkeling en -productie.

Nederland als medicijnhub