Vestigings- en investeringsklimaat

Vestigingsklimaat

De komst van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA is een uitgelezen kans om meer geneesmiddelenbedrijven naar Nederland te trekken. Hiervoor is het belangrijk om gezamenlijk het onderzoeks- en ontwikkelklimaat in Nederland te versterken.

Op die manier kan de sector beter en sneller geneesmiddelen ontwikkelen voor ziekten waarvan we nu nog de strijd verliezen, zoals Alzheimer en Parkinson.

Versnelde ontwikkeling
Een versnelde ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen levert gezondheidswinst op voor de patiënt. Ook stimuleert het de directe en indirecte werkgelegenheid in Nederland. De toenemende vergrijzing leidt tot andere gezondheidsuitdagingen die moeten worden aangepakt. De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen moet hierop aansluiten.

Eerder beschikbaar
Wanneer de investeringen in Research & Development (R&D) in Nederland toenemen, komen nieuwe geneesmiddelen eerder beschikbaar tijdens bijvoorbeeld clinical trials. Ook maakt dit het beter benutten van wetenschappelijke kennis op universiteiten mogelijk.

Concentratie kennis
In Nederland zijn 420 geneesmiddelenbedrijven, acht academisch medische centra, 2.900 innovatieve R&D life sciences bedrijven en veertien universiteiten gevestigd. Deze concentratie op een relatief klein oppervlak maakt het uitwisselen van kennis, mensen en middelen tussen betrokken partijen in Nederland eenvoudig.

Medicijnhub
Nederland heeft alles in huis om dé medicijnhub van Europa te worden. Zo’n positie maakt ons land welvarender, weerbaarder en gezonder. Ook maakt het ons land minder afhankelijk van landen als China en India, waar nu ruim driekwart van de wereldwijde medicijnproductie vandaan komt. Om kopkoper te worden van Europa, is een goede samenwerking nodig tussen de overheid, bedrijven en wetenschap.

Aantrekkelijk innovatieklimaat
Een aantrekkelijk vestigings- en innovatieklimaat in Nederland voor de ontwikkeling en productie van nieuwe geneesmiddelen zal naar verwachting leiden tot een banengroei bij geneesmiddelenbedrijven tot 25.000 in 2025. Daarmee neemt de bijdrage aan de Nederlandse economie van de sector toe met 40% tot € 7,5 miljard. Dit stimuleert ook de indirecte werkgelegenheid op de Science Parken waar grote bedrijven samenwerken met startups en kenniscentra. Denk hierbij aan Leiden, Oss en Utrecht.

Zie ook Boston aan de Noordzee; Nederland als Europese medicijnhub

Zie ook Publiek-private samenwerking