Betaalbaarheid op maat

Betaalbaarheid op maat

Het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen kost veel geld. Dat geld wordt verdiend met de verkoop van medicijnen. De inkomsten van nu zijn nodig voor nieuwe middelen van morgen.

Dat geneesmiddelenbedrijven verdienen aan medicijnen is van grote waarde. Niet alleen voor henzelf en de investeerders, die risicodragend kapitaal in nieuwe ontwikkelingen steken, maar ook voor de samenleving.

Strenge goedkeuringseisen
Zonder winstgevendheid is het niet mogelijk geld bijeen te krijgen voor investeringen in nieuwe geneesmiddelen. Hiervoor brengen de investeringen teveel risico's met zich mee. Aan het begin van een ontwikkelproces is namelijk volstrekt onduidelijk of er ooit een werkzaam en veilig medicijn uit voort zal komen. Veel potentiële nieuwe medicijnen voldoen uiteindelijk niet aan de strenge goedkeuringseisen.

Investeringen noodzakelijk
De rol die geneesmiddelenbedrijven hebben in de samenleving is het ontwikkelen van nieuwe medicijnen die patiënten beter maken. Hiervoor is het noodzakelijk om investeerders aan te trekken om geld te (blijven) steken in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Nergens ter wereld zijn overheden bereid en in staat gebleken deze verantwoordelijkheid te dragen. Zonder winst zijn er geen investeringen, en zonder investeringen, zijn er geen innovatieve geneesmiddelen.

Hoog risico
Investeerders vergelijken hun rendementsverwachtingen, en de termijn waarop deze te realiseren zijn, met die in andere sectoren. En voor de geneesmiddelensector geldt dat er geen andere sector is met zo’n hoog bedrijfsrisicoprofiel. Tegenover dit hoge risico staat een passend rendement. Onder de investeerders bevinden zich ook pensioenfondsen die dankzij dit rendement pensioenen kunnen uitkeren en indexeren.

Acceptabele prijzen
Het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen en het aantrekken van financiële middelen stelt ontwikkelaars voor de vraag welke medicijnen zij ontwikkelen tegen welke kosten. Waar ligt het evenwicht tussen het noodzakelijke rendement voor de investeerders en acceptabele prijzen voor de samenleving? De antwoorden verschillen per situatie, bedrijf en product.

Maatschappelijke opdracht
Geneesmiddelenbedrijven zijn zich bewust van de vragen vanuit de samenleving over de prijsvorming van medicijnen. De leden van de Vereniging zien het als hun maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan een duurzaam betaalbare zorg. Zodat niet alleen onze ouderen en kinderen, maar ook onze kleinkinderen de zorg krijgen die onze samenleving wenselijk vindt.

Zie ook de Code over verantwoorde prijsstelling in de geneesmiddelensector