Horizonscan

Nederland coronaproof 002

De Vereniging onderstreept het belang van een goed werkende Horizonscan, waarin de gemaakte voorspellingen accuraat en tijdig zijn. Geneesmiddelenbedrijven werken nauw samen met het Zorginstituut om dit te realiseren, met als doel de toegang tot nieuwe geneesmiddelen te versnellen.

Zorginstituut Nederland publiceert tweemaal per jaar de Horizonscan; een overzicht van alle geneesmiddelen waarvan verwacht wordt dat deze in de komende twee jaar op de Nederlandse markt verschijnen, alsmede hun verwachte budgetimpact. De Horizonscan geeft ook een goed inzicht in de perspectieven voor patiënten, omdat de scan laat zien voor welke aandoeningen er nieuwe geneesmiddelen komen.

Toegang versnellen
Tegelijkertijd biedt de Horizonscan de mogelijkheid om de toegang tot nieuwe geneesmiddelen aanzienlijk te versnellen. De Vereniging is van mening dat het moment van registratie niet langer het startsein hoeft te zijn voor procedures van markttoelating of onderhandelingen over de vergoeding. Daarom is de Vereniging enthousiast over de pilot Parallelle Procedures, waarmee het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Zorginstituut Nederland (ZIN) eind 2019 starten.

Generieke geneesmiddelen
Om tot een betere discussie te komen over de kosten van geneesmiddelen, benadrukt de Vereniging het belang om niet alleen te kijken naar de voorkant, maar óók naar de achterkant van de markt. Geneesmiddelen waarvan de prijs sterk daalt nadat het patent is verlopen, scheppen ruimte voor de introductie van generieke geneesmiddelen of biosimilars op de markt. Het Zorginstituut kijkt inmiddels ook naar de aflopende patenten.