Value-based healthcare

Value based healthcare

Als de wens van de patiënt centraal staat in de behandeling, dan leidt dat tot een verbetering van de kwaliteit van de therapie. Uiteindelijk leidt kwaliteit daarmee tot betere uitkomsten en lagere kosten. De Vereniging zet zich dan ook actief in om waardegedreven zorg verder uit te bouwen.

Door de zorg rondom de patiënt te organiseren en te kijken naar uitkomsten die voor de patiënt van belang zijn, stijgt de waarde die een behandeling oplevert. Om dit de nieuwe norm in Nederland te maken, wil de Vereniging samenwerken met alle betrokken zorgpartijen: artsen, verzekeraars, ziekenhuizen en natuurlijk de patiënt.

Projecten
Momenteel lopen er bij diverse leden van de Vereniging succesvolle projecten rond dit thema. De Vereniging wil deze initiatieven rond value-based healthcare bundelen en uitbouwen, zodat ook geneesmiddelen op een waardegedreven manier worden ingezet.

Prikkels belanghebbenden
Volgens Michael Porter, de Amerikaanse grondlegger van het gedachtengoed, is er in Nederland nog een wereld te winnen wat betreft de implementatie van value-based healthcare. Waardegedreven zorg ligt in Nederland binnen handbereik, maar is tegelijkertijd nog ver weg, concludeert Porter. Zo moeten er prikkels worden bedacht die het voor alle belanghebbenden aantrekkelijk maken om value-based healthcare te omarmen.

Lees in de publicatie Mens, Medicijn & Maatschappij interviews over de eerste praktijkervaringen met value-based healthcare in Nederland